2016-10-08 08:04

2016-10-08 08:05

Kommunen anmäld för domstolstrots

KARLSTAD

Karlstad kommun har anmälts till Justitieombudsmannen, JO, för domstolstrots.

Det skriver P4 Värmland.

Anmälan har gjorts av en chefsjurist som företräder en stiftelse som granskar om skattepengar används för att snedvrida konkurrensen.

Anmälan gäller om kommunens bildande av bolaget Värmlands näringslivs AB, VNAB, som startades tillsammans med Handelskammaren i Värmland. Syftet med bolaget var att finansiera flyglinjen mellan Karlstad och Frankfurt. Men domstol har tidigare slagit fast att Karlstad kommun ägnade sig åt otillåtet gynnande av Handelskammarens medlemmar i och med bolagsbildningen, där Handelskammaren ägde 51 procent av aktierna och kommunen 49 procent.

I den anmälan som nu lämnats in till JO konstaterar chefsjuristen att eftersom domstol slagit fast att det var olagligt av kommunen att gå in med drygt 14 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar i bolaget, så är det att se som domstolstrots av kommunen att inte begära tillbaka pengarna.

 

Det skriver P4 Värmland.

Anmälan har gjorts av en chefsjurist som företräder en stiftelse som granskar om skattepengar används för att snedvrida konkurrensen.

Anmälan gäller om kommunens bildande av bolaget Värmlands näringslivs AB, VNAB, som startades tillsammans med Handelskammaren i Värmland. Syftet med bolaget var att finansiera flyglinjen mellan Karlstad och Frankfurt. Men domstol har tidigare slagit fast att Karlstad kommun ägnade sig åt otillåtet gynnande av Handelskammarens medlemmar i och med bolagsbildningen, där Handelskammaren ägde 51 procent av aktierna och kommunen 49 procent.

I den anmälan som nu lämnats in till JO konstaterar chefsjuristen att eftersom domstol slagit fast att det var olagligt av kommunen att gå in med drygt 14 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar i bolaget, så är det att se som domstolstrots av kommunen att inte begära tillbaka pengarna.