2016-10-07 13:49

2016-10-07 13:49

Bullerutredning ska göras vid motorbana

HYNBOHOLM

Karlstad motorcross club MX får 45 000 kronor i stöd av Karlstads kommun för finansiering av en extern bullerutredning vid Hynboholms motorstadion.

Bakgrunden till den är ett krav från miljönämnden att en bullerutredning ska göras. Då ska man kartlägga hur mycket buller verksamheten genererar och på vilka delar av banan. En mindre utredning gjordes 2012, men nu har bansträckningen ändrats och då måste en ny och mer avancerad bullerutredning göras.

Närboende har tidigare klagat över högt ljud från anläggningen.

 

Bakgrunden till den är ett krav från miljönämnden att en bullerutredning ska göras. Då ska man kartlägga hur mycket buller verksamheten genererar och på vilka delar av banan. En mindre utredning gjordes 2012, men nu har bansträckningen ändrats och då måste en ny och mer avancerad bullerutredning göras.

Närboende har tidigare klagat över högt ljud från anläggningen.