2016-10-07 06:00

2016-10-07 06:00

Akut behov att bygga ut

KARLSTAD: Infrastukturen vid Bergvik och Välsviken räcker inte till – det här vill kommunen göra

Snabba åtgärder behövs för att öka kapaciteten på E18 vid Bergvik och Välsviken samt på första delen av 61/62:an.
– Läget är akut och projekten måste in nationella planen för att kommunen ska kunna förskottera dem, säger Peter Thörn.
Samtidigt får E18 en tillfällig 1+1-lösning från Skutberget till Bergvik.

Karlstad växer snabbt. Det leder till att dagens infrastruktur håller på att slå i taket på vissa platser i stan, med långa köer som följd.

– Det finns rejäla kapacitetsproblem på och kring E18 vid Bergvik och i Välsviken och även i inledningen av riksväg 61/62 där det bara är en fil norrut, säger Peter Thörn, samhällsplanerare på Karlstads kommun.

Därför håller kommunen tillsammans med Trafikverket på att ta fram en trafikmodell för att för att lista behoven i hela stan och de åtgärder som behövs för att öka framkomligheten.

– Vi gör en simulering av hur läget förväntas bli till 2040 med tanke på stans tillväxt.

Och det är bråttom att få till åtgärder.

– Läget är akut och till nyår ska trafikmodellen vara färdig. Vi vill ha in projekten i den nationella planen som revideras 2017 och gäller för åren 2018–2029 så att kommunen ska kunna förskottera delar av satsningarna.

– Vi jobbar stenhårt med att hitta lösningar för att förbättra infrastrukturen med tanke på utökningen av handeln på Bergvik och exploateringen av Eriksberg.

– Vi har skissat på förändringar både vid Hultsbergs- och Skutbergsmoten, billigare lösningar än de 400 miljoner som åtgärderna tidigare har beräknats kosta, säger Peter Thörn.

Fler körfält

Kommunen vill även ha ett extra körfält på den första delen av 61/62:an norrut från E18 och det diskuteras utbyggnad av E18 med ytterligare ett körfält från Kroppkärrsmotet till Universitetsmotet.

– Det är jättebra att Karlstads kommun gör den här utredningen och berättar vad de vill. Trycket ökar på infrastrukturen i och med utbygganden av handeln. Sedan får vi hjälpas åt att hitta lösningarna på problemen, säger Trafikverkets regionchef Håkan Wennerström.

Han berättar att det egentligen är för sent kommunen att få de planerade satsningarna utbyggda i närtid i den nationella planen via egna förskotteringar.

– Då måste de vara klara nu i oktober och ligga med där inom den de närmaste fem åren. Men är det så att kommunen själva är beredda att betala för projekten är det sällan som regeringen säger nej.

– Då brukar man kunna lösa det. Och det är bra att Karlstad växer. Det är viktigt med en stark nod i den delen av landet.

Sätter mitträcke

En ombyggnad som sker vid Bergviksområdet inom kort är uppsättande av mitträcke på sträckan Skutberget–Bergvik på E18. Den pågående utbyggnaden till fyrfältsväg mellan Björkåsmotet vid avfarten till Vålberg och österut över Sörmon slutar nämligen vid Skutberget.

Anledningen är att kommunen inte har bestämt hur Eriksberg ska exploateras.

– Det gör att vi kommer att sätta mitträcke på befintlig väg på en cirka två kilometer lång sträcka fram till den västra avfarten till Bergvik. Detta för att täppa igen den skarv som blir mellan 2+2-vägarna.

– Vi kommer även att bredda bron vid Skutbergsmotet något liksom tre av de fyra ramperna där, säger Trafikverkets projektledare Martin Bergvall.

Projektet beräknas kosta 25–30 miljoner kronor, ska upphandlas i januari–februari och arbetena ska vara klara nästa höst.

Karlstad växer snabbt. Det leder till att dagens infrastruktur håller på att slå i taket på vissa platser i stan, med långa köer som följd.

– Det finns rejäla kapacitetsproblem på och kring E18 vid Bergvik och i Välsviken och även i inledningen av riksväg 61/62 där det bara är en fil norrut, säger Peter Thörn, samhällsplanerare på Karlstads kommun.

Därför håller kommunen tillsammans med Trafikverket på att ta fram en trafikmodell för att för att lista behoven i hela stan och de åtgärder som behövs för att öka framkomligheten.

– Vi gör en simulering av hur läget förväntas bli till 2040 med tanke på stans tillväxt.

Och det är bråttom att få till åtgärder.

– Läget är akut och till nyår ska trafikmodellen vara färdig. Vi vill ha in projekten i den nationella planen som revideras 2017 och gäller för åren 2018–2029 så att kommunen ska kunna förskottera delar av satsningarna.

– Vi jobbar stenhårt med att hitta lösningar för att förbättra infrastrukturen med tanke på utökningen av handeln på Bergvik och exploateringen av Eriksberg.

– Vi har skissat på förändringar både vid Hultsbergs- och Skutbergsmoten, billigare lösningar än de 400 miljoner som åtgärderna tidigare har beräknats kosta, säger Peter Thörn.

Fler körfält

Kommunen vill även ha ett extra körfält på den första delen av 61/62:an norrut från E18 och det diskuteras utbyggnad av E18 med ytterligare ett körfält från Kroppkärrsmotet till Universitetsmotet.

– Det är jättebra att Karlstads kommun gör den här utredningen och berättar vad de vill. Trycket ökar på infrastrukturen i och med utbygganden av handeln. Sedan får vi hjälpas åt att hitta lösningarna på problemen, säger Trafikverkets regionchef Håkan Wennerström.

Han berättar att det egentligen är för sent kommunen att få de planerade satsningarna utbyggda i närtid i den nationella planen via egna förskotteringar.

– Då måste de vara klara nu i oktober och ligga med där inom den de närmaste fem åren. Men är det så att kommunen själva är beredda att betala för projekten är det sällan som regeringen säger nej.

– Då brukar man kunna lösa det. Och det är bra att Karlstad växer. Det är viktigt med en stark nod i den delen av landet.

Sätter mitträcke

En ombyggnad som sker vid Bergviksområdet inom kort är uppsättande av mitträcke på sträckan Skutberget–Bergvik på E18. Den pågående utbyggnaden till fyrfältsväg mellan Björkåsmotet vid avfarten till Vålberg och österut över Sörmon slutar nämligen vid Skutberget.

Anledningen är att kommunen inte har bestämt hur Eriksberg ska exploateras.

– Det gör att vi kommer att sätta mitträcke på befintlig väg på en cirka två kilometer lång sträcka fram till den västra avfarten till Bergvik. Detta för att täppa igen den skarv som blir mellan 2+2-vägarna.

– Vi kommer även att bredda bron vid Skutbergsmotet något liksom tre av de fyra ramperna där, säger Trafikverkets projektledare Martin Bergvall.

Projektet beräknas kosta 25–30 miljoner kronor, ska upphandlas i januari–februari och arbetena ska vara klara nästa höst.