2016-10-04 21:45

2016-10-04 21:45

Willhem vill bygga 150 nya bostäder

KARLSTAD: Planerar förtätningar både på Våxnäs och Herrhagen

Fastighetsbolaget Willhem som äger cirka 2 300 lägenheter i Karlstad är på offensiven.
Nu vill man bygga fem nya punkthus med drygt 100 hyresrätter på Våxnäs och ett fyravåningshus på Herrhagen med ett 40-tal lägenheter.

Suget efter fler bostäder i Karlstad gör att även fastighetsjätten Willhem planerar nysatsningar.

Nu har man lämnat in begäran om planbesked för ändrande av nuvarande detaljplaner för sina områden på både Våxnäs och Herrhagen.

– Ja, vi vill förtäta på båda platserna. För Våxnäs har vi tänkt att bygga fem punkthus på främst en del av dagens parkeringsytor intill Karmgatan. Platserna som finns räcker till ändå.

– Planen är två åttavåningshus, ett sexvåningshus och två femvåningshus, säger Pia Hjalmarsson, projektutvecklare på Willhem.

Totalt planeras det för cirka 110 lägenheter i området.

– Vi vill göra en satsning på mindre hyresrätter och många av lägenheterna blir därför ettor och tvåor. Det finns ett stort behov av små lägenheter, bland annat från studenter, fortsätter hon.

Willhems satsning passar bra in i kommunens planering för Våxnäs. Den innehåller ett önskemål om 700 nya lägenheter i stadsdelen, bland annat just längs Karmgatan.

Bolaget vill även bygga nya hyresrätter på fastigheterna Glasberget 23 och 24 på Herrhagen.

– De är tänkta att uppföras längs Karlagatan intill våra befintliga bostadshus strax intill korsningen med Geijersgatan. Tanken är ett fyra våningar högt lamellhus med vinkel som passar väl in i den nuvarande bebyggelsen.

– Vi räknar med att det kommer att innehålla 40–45 lägenheter. Vi tycker att det är viktigt att bidra med fler bostäder i Karlstad säger Göran Bergsten, fastighetschef på Willhem i Karlstad.

Det är nu upp till stadsbyggnadsnämnden hur snabbt projekten kan bli verklighet.

Suget efter fler bostäder i Karlstad gör att även fastighetsjätten Willhem planerar nysatsningar.

Nu har man lämnat in begäran om planbesked för ändrande av nuvarande detaljplaner för sina områden på både Våxnäs och Herrhagen.

– Ja, vi vill förtäta på båda platserna. För Våxnäs har vi tänkt att bygga fem punkthus på främst en del av dagens parkeringsytor intill Karmgatan. Platserna som finns räcker till ändå.

– Planen är två åttavåningshus, ett sexvåningshus och två femvåningshus, säger Pia Hjalmarsson, projektutvecklare på Willhem.

Totalt planeras det för cirka 110 lägenheter i området.

– Vi vill göra en satsning på mindre hyresrätter och många av lägenheterna blir därför ettor och tvåor. Det finns ett stort behov av små lägenheter, bland annat från studenter, fortsätter hon.

Willhems satsning passar bra in i kommunens planering för Våxnäs. Den innehåller ett önskemål om 700 nya lägenheter i stadsdelen, bland annat just längs Karmgatan.

Bolaget vill även bygga nya hyresrätter på fastigheterna Glasberget 23 och 24 på Herrhagen.

– De är tänkta att uppföras längs Karlagatan intill våra befintliga bostadshus strax intill korsningen med Geijersgatan. Tanken är ett fyra våningar högt lamellhus med vinkel som passar väl in i den nuvarande bebyggelsen.

– Vi räknar med att det kommer att innehålla 40–45 lägenheter. Vi tycker att det är viktigt att bidra med fler bostäder i Karlstad säger Göran Bergsten, fastighetschef på Willhem i Karlstad.

Det är nu upp till stadsbyggnadsnämnden hur snabbt projekten kan bli verklighet.