2016-10-04 13:14

2016-10-04 13:22

Nu ska förskolebarnen få bättre madrasser

KARLSTAD: Kommunen fortsätter att fasa ut skadliga och hormonstörande kemikalier

40 kubikmeter leksaker och andra produkter av dålig plast har redan slängts på tippen.
Nu ska kommunen även byta ut madrasserna som förskolebarnen vilar på.

Härom året gjordes en stor inventering av skadliga och hormonstörande kemikalier på alla förskolor i Karlstads kommun. Det resulterade i att 40 kubikmeter leksaker och andra produkter rensades ut eftersom de innehöll dålig plast.

Samtidigt konstaterades att madrasserna som förskolebarnen vilar på var gjorda av skumgummi med ett överdrag av pvc.

”En av de största exponeringskällorna av kemikalier i kommunens förskolor är barnens vilomadrasser”, konstaterades det i rapporten.

Men nu ska det bli ändring även där.

Madrasser av olika material har provats – däribland en yogamatta i naturgummi och en madrass gjord helt i fårull.

Kommunens val föll på en pvc-fri och svanenmärkt madrass med kallskumskärna som nu ska köpas in.

– Vissa material som vi tittade på från början föll antingen ur miljö- eller hygiensynpunkt, säger Anders Lundberg, utredare på barn- och ungdomsförvaltningen.

Tar några år

Totalt finns över 3000 vilomadrasser på kommunens förskolor och alla kommer inte att bytas ut på en gång. Ett av skolområdena kommer att få börja köpa in nytt och om två–tre år räknar kommunen med att alla förskolor fått nya madrasser.

– Vi har några förskolor som bara är några år gamla, de madrasserna som finns där är vanligtvis bättre, säger Anders Lundberg.

2016 finns 400 000 kronor avsatta till ändamålet.

Innan alla madrasser har bytts ut kan det också komma ännu bättre varianter på marknaden än de som nu köps in.

– När vi haft kontakt med leverantörer har vi sett att de är väldigt intresserade av det här. Man kommer att produktutveckla och nästa år kanske det finns en ännu bättre produkt. Så även om vi måste påbörja det nu finns det också en poäng att inte ha för bråttom, säger Anders Lundberg.

Härom året gjordes en stor inventering av skadliga och hormonstörande kemikalier på alla förskolor i Karlstads kommun. Det resulterade i att 40 kubikmeter leksaker och andra produkter rensades ut eftersom de innehöll dålig plast.

Samtidigt konstaterades att madrasserna som förskolebarnen vilar på var gjorda av skumgummi med ett överdrag av pvc.

”En av de största exponeringskällorna av kemikalier i kommunens förskolor är barnens vilomadrasser”, konstaterades det i rapporten.

Men nu ska det bli ändring även där.

Madrasser av olika material har provats – däribland en yogamatta i naturgummi och en madrass gjord helt i fårull.

Kommunens val föll på en pvc-fri och svanenmärkt madrass med kallskumskärna som nu ska köpas in.

– Vissa material som vi tittade på från början föll antingen ur miljö- eller hygiensynpunkt, säger Anders Lundberg, utredare på barn- och ungdomsförvaltningen.

Tar några år

Totalt finns över 3000 vilomadrasser på kommunens förskolor och alla kommer inte att bytas ut på en gång. Ett av skolområdena kommer att få börja köpa in nytt och om två–tre år räknar kommunen med att alla förskolor fått nya madrasser.

– Vi har några förskolor som bara är några år gamla, de madrasserna som finns där är vanligtvis bättre, säger Anders Lundberg.

2016 finns 400 000 kronor avsatta till ändamålet.

Innan alla madrasser har bytts ut kan det också komma ännu bättre varianter på marknaden än de som nu köps in.

– När vi haft kontakt med leverantörer har vi sett att de är väldigt intresserade av det här. Man kommer att produktutveckla och nästa år kanske det finns en ännu bättre produkt. Så även om vi måste påbörja det nu finns det också en poäng att inte ha för bråttom, säger Anders Lundberg.