2016-10-04 17:32

2016-10-04 17:32

Bättre luft med ny asfalt

TRAFIK: Prov med en blandning som både ska minska mängden farliga partiklar och ljudnivån

Luften längs Hamngatan brukar vara den sämsta i hela Karlstad. För att förbättra situationen genomförs nu ett försök med en ny typ av asfalt.
– Den sprider färre farliga partiklar, skapar en lägre ljudnivå än vanlig asfalt och klarar dessutom slitage bättre.

Det berättar Anders Vestgården, supervisor på NCC Industry.

Under tisdagen asfalterade bolaget delar av Hamngatan och Hagaleden med specialasfalten. Och förhoppningen är att det ska ge en rad positiva effekter.

– I asfalten finns det stålslagg. Det gör att den får väldigt bra slitstyrka, vilket i sin tur leder till att den sprider färre farliga partiklar.

Det passar Karlstads kommun som vill komma till rätta med luftproblemen längs de två trafiklederna. Så sent som i somras satte man upp en ny luftmätare på Hamngatan som visar kvaliteten på luften.

– Beläggningstypen är dessutom porös och innehåller fler kulor än vanlig asfalt och skapar en lägre ljudvolym, säger Anders Vestgården.

Det finns ytterligare en stor fördel med asfalten.

– Den kräver ingen brytning av berg för iblandning utan består av återvunnen gammal asfalt och stålslagg.

Det innebär stora miljöbesparande effekter och man slipper framför allt tillsätta kvarts som är den bergart som ger ifrån sig de farligaste partiklarna, säger Anders Vestgården.

Karlstads kommun ser mycket positivt på den nya asfalten där den prövas för första gången.

– Det finns ju väldigt många goda effekter och den passar bra in att lägga framför allt i miljöer med dålig luft och där det är mycket slitage på asfalten.

– Vi har redan lagt den i Jularondellen i Välsviken och i rondellen på Sågverksgatan, säger Stefan Björkman, beläggningsansvarig på Karlstads kommun.

Det berättar Anders Vestgården, supervisor på NCC Industry.

Under tisdagen asfalterade bolaget delar av Hamngatan och Hagaleden med specialasfalten. Och förhoppningen är att det ska ge en rad positiva effekter.

– I asfalten finns det stålslagg. Det gör att den får väldigt bra slitstyrka, vilket i sin tur leder till att den sprider färre farliga partiklar.

Det passar Karlstads kommun som vill komma till rätta med luftproblemen längs de två trafiklederna. Så sent som i somras satte man upp en ny luftmätare på Hamngatan som visar kvaliteten på luften.

– Beläggningstypen är dessutom porös och innehåller fler kulor än vanlig asfalt och skapar en lägre ljudvolym, säger Anders Vestgården.

Det finns ytterligare en stor fördel med asfalten.

– Den kräver ingen brytning av berg för iblandning utan består av återvunnen gammal asfalt och stålslagg.

Det innebär stora miljöbesparande effekter och man slipper framför allt tillsätta kvarts som är den bergart som ger ifrån sig de farligaste partiklarna, säger Anders Vestgården.

Karlstads kommun ser mycket positivt på den nya asfalten där den prövas för första gången.

– Det finns ju väldigt många goda effekter och den passar bra in att lägga framför allt i miljöer med dålig luft och där det är mycket slitage på asfalten.

– Vi har redan lagt den i Jularondellen i Välsviken och i rondellen på Sågverksgatan, säger Stefan Björkman, beläggningsansvarig på Karlstads kommun.

Har många fördelar

Stålslagg, en biprodukt från ståltillverkning, blandas i asfalten. Det gör att den får bra slitstyrka och därmed håller asfalten längre.

Asfalten som är något dyrare än den vanliga blir attraktiv att använda på stora leder och i rondeller som är hårt trafikerade och där mycket slitage sker.

Stålslaggen ger asfalten en porös struktur som leder till en lägre bullernivå.

Eftersom blandningen består av återvunnen asfalt och järnslagg och inte innehåller krossat berg minskas mängden farliga partiklar som kommer ut i luften.

Källa: