2016-10-03 10:57

2016-10-03 10:57

Så slipper du bidragschock

UNDERSÖKNING: Många måste återbetala

Har du verkligen rätt till bostadsbidraget? En ny undersökning visar att 35 procent av Karlstads studenter blir återbetalningsskyldiga.

Det är försäkringskassan som tagit fram de nya siffrorna som visar att nära fyra av tio studenter som beviljats bostadsbidrag blir återbetalningsskyldiga.

Oftast beror det på att studenterna missat att meddela förändrad inkomst, skriver försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Det ser ungefär likadant ut på alla studentorter i Sverige; riksgenomsnittet för återbetalningsskyldiga var 37 procent.

Lund och Uppsala var bäst i klassen med 33 procents återbetalningsskyldiga.

I botten låg Halmstad med 41 procent.

I Karlstad beviljades 1818 studenter bostadsbidrag förra året.

Av dem blev 643 återbetalningsskyldiga.

Men det finns enkla sätt att hålla koll på sina bidrag, tipsar försäkringskassan:

• Genom ”Kassakollen” på nätet kan du ta reda på om du har rätt till bostadsbidrag och hur mycket du kan få

• genom appen ”Bostadsbidrag” kan du enkelt hålla koll på vad du tjänar så att du undviker en trist återbetalningsräkning när du pluggat klart.

Så funkar det

Bostadsbidrag kan man få om man är student och mellan 18 och 28 år.

Bidraget beräknas alltid efter preliminära uppgifter som följs upp i efterhand.

Hur stort bidraget är beror på hushållets sammansättning, totala inkomst, bostadskostnad och boyta.

Man kan få bostadsbidrag för såväl andrahandsboende som studentboende.

Det är bara bidragsdelen i studiemedlen som räknas som inkomst.

Det är försäkringskassan som tagit fram de nya siffrorna som visar att nära fyra av tio studenter som beviljats bostadsbidrag blir återbetalningsskyldiga.

Oftast beror det på att studenterna missat att meddela förändrad inkomst, skriver försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Det ser ungefär likadant ut på alla studentorter i Sverige; riksgenomsnittet för återbetalningsskyldiga var 37 procent.

Lund och Uppsala var bäst i klassen med 33 procents återbetalningsskyldiga.

I botten låg Halmstad med 41 procent.

I Karlstad beviljades 1818 studenter bostadsbidrag förra året.

Av dem blev 643 återbetalningsskyldiga.

Men det finns enkla sätt att hålla koll på sina bidrag, tipsar försäkringskassan:

• Genom ”Kassakollen” på nätet kan du ta reda på om du har rätt till bostadsbidrag och hur mycket du kan få

• genom appen ”Bostadsbidrag” kan du enkelt hålla koll på vad du tjänar så att du undviker en trist återbetalningsräkning när du pluggat klart.

Så funkar det

Bostadsbidrag kan man få om man är student och mellan 18 och 28 år.

Bidraget beräknas alltid efter preliminära uppgifter som följs upp i efterhand.

Hur stort bidraget är beror på hushållets sammansättning, totala inkomst, bostadskostnad och boyta.

Man kan få bostadsbidrag för såväl andrahandsboende som studentboende.

Det är bara bidragsdelen i studiemedlen som räknas som inkomst.