2016-10-03 16:45

2016-10-03 16:45

Landstingsja till Västra Götaland

STORREGIONER: S, V och C bildar ny tillfällig majoritet

På tisdag i nästa vecka tar landstingsfullmäktige ställning i frågan om storregioner. Och det blir ett ja till Västra Götaland – med hjälp av en tillfällig majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) är angelägen om att rita om den svenska landstingskartan. Han har uppmanat den sittande Indelningskommittén att komma med sammanslagningsförslag som kan genomföras redan i samband med de allmänna valen om två år. Ett av dessa förslag går ut på att Värmland sorteras in under den redan existerande storregionen Västra Götaland.

Förslaget är ute på remiss. Från Västra Götaland har man sagt att Värmland är välkommet under förutsättning att det är så Värmland vill ha det. Annars tycker de att det är bra som det är.

Vad tycker Värmland?

Så vad tycker då Värmland?

Den största regionala ägaren av frågan är landstinget. Och på tisdag i nästa vecka kommer ett extrainsatt landstingsfullmäktigemöte att säga – ja tack till Västra Götaland!

Detta blir möjligt genom att det har bildats en ny tillfällig majoritet. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har enats om ett gemensamt förslag till remissvar. I förslagets näst sista mening står det så här:

”Sammanfattningsvis konstateras att det i Landstinget i Värmland finns en majoritet som tillstyrker Indelningskommitténs förslag om bildandet av sex nya län och landsting.”

Men i den allra sista meningen står det sedan:

”Samtidigt konstateras att det finns ett antal avvikande uppfattningar i frågor rörande lämplig tidpunkt för genomförande, geografisk indelning och även om reformens genomförande i sig.”

Det har fått en del motståndare att tro att den nya tillfälliga majoriteten kanske ändå inte vill säga ja till Västra Götaland. Men så är det inte.

– Det är klart att Svealand hade varit bättre, säger landstingsrådet Anders Nilsson (V). Men nu går det inte och då är det bättre med Västra Götaland än ingen sammanslagning alls.

För ett par veckor sedan, när Region Värmlands styrelse tog ställning till, lade Vänsterpartiets ledamot Ann-Marie Wallouch ner sin röst. Men det hörde nog mer samman med att hon är bosatt i Kristinehamn än med hennes partis linje i storregionfrågan.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) är angelägen om att rita om den svenska landstingskartan. Han har uppmanat den sittande Indelningskommittén att komma med sammanslagningsförslag som kan genomföras redan i samband med de allmänna valen om två år. Ett av dessa förslag går ut på att Värmland sorteras in under den redan existerande storregionen Västra Götaland.

Förslaget är ute på remiss. Från Västra Götaland har man sagt att Värmland är välkommet under förutsättning att det är så Värmland vill ha det. Annars tycker de att det är bra som det är.

Vad tycker Värmland?

Så vad tycker då Värmland?

Den största regionala ägaren av frågan är landstinget. Och på tisdag i nästa vecka kommer ett extrainsatt landstingsfullmäktigemöte att säga – ja tack till Västra Götaland!

Detta blir möjligt genom att det har bildats en ny tillfällig majoritet. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har enats om ett gemensamt förslag till remissvar. I förslagets näst sista mening står det så här:

”Sammanfattningsvis konstateras att det i Landstinget i Värmland finns en majoritet som tillstyrker Indelningskommitténs förslag om bildandet av sex nya län och landsting.”

Men i den allra sista meningen står det sedan:

”Samtidigt konstateras att det finns ett antal avvikande uppfattningar i frågor rörande lämplig tidpunkt för genomförande, geografisk indelning och även om reformens genomförande i sig.”

Det har fått en del motståndare att tro att den nya tillfälliga majoriteten kanske ändå inte vill säga ja till Västra Götaland. Men så är det inte.

– Det är klart att Svealand hade varit bättre, säger landstingsrådet Anders Nilsson (V). Men nu går det inte och då är det bättre med Västra Götaland än ingen sammanslagning alls.

För ett par veckor sedan, när Region Värmlands styrelse tog ställning till, lade Vänsterpartiets ledamot Ann-Marie Wallouch ner sin röst. Men det hörde nog mer samman med att hon är bosatt i Kristinehamn än med hennes partis linje i storregionfrågan.