2016-10-03 10:36

2016-10-03 10:36

Här dör flest i fallolyckor

VÄRMLAND: Värmland värst drabbat

Värmland är det län där flest personer dog i fallolyckor under 2015. Bara i Arvika söker tre personer per dag vård på akuten då de ramlat och skadat sig. Men det går att förebygga fallskador med ganska enkla åtgärder.

Främst är det äldre som drabbas av fallolyckor. Varje år skadas omkring 240 personer bara i Arvika så allvarligt att de måste läggas in på sjukhus. Det berättar Alexandra Ejner som är säkerhetssamordnare i Arvika kommun.

Varje år dör över tusen personer i fallolyckor i Sverige. Siffran har mer än fördubblats sedan år 2000, enligt Socialstyrelsen.

I Värmland dog under fjolåret 43 personer i fallrelaterad olycka, flest procentuellt sett i Sverige i förhållande till invånarantalet.

Fall är därmed den vanligaste orsaken till dödsolyckor – fyra gånger så många dör i fallolyckor som i trafiken årligen, rapporterar TT.

Totalt skadas 70 000 människor per år så allvarligt i fallolyckor att de blir inlagda på sjukhus. Oftast drabbas äldre personer. Fallrisken ökar med åldern på grund av svagare muskler, sämre balans och sjukdomar.

Fler kvinnor än män får söka sjukhusvård efter fall, men fler män än kvinnor avlider på grund av fallolyckor, enligt statistiken.

Denna vecka pågår en nationell kampanj, Balansera mera, kring fallolyckor och lokalt blir det också en del aktiviteter.

Främst är det äldre som drabbas av fallolyckor. Varje år skadas omkring 240 personer bara i Arvika så allvarligt att de måste läggas in på sjukhus. Det berättar Alexandra Ejner som är säkerhetssamordnare i Arvika kommun.

Varje år dör över tusen personer i fallolyckor i Sverige. Siffran har mer än fördubblats sedan år 2000, enligt Socialstyrelsen.

I Värmland dog under fjolåret 43 personer i fallrelaterad olycka, flest procentuellt sett i Sverige i förhållande till invånarantalet.

Fall är därmed den vanligaste orsaken till dödsolyckor – fyra gånger så många dör i fallolyckor som i trafiken årligen, rapporterar TT.

Totalt skadas 70 000 människor per år så allvarligt i fallolyckor att de blir inlagda på sjukhus. Oftast drabbas äldre personer. Fallrisken ökar med åldern på grund av svagare muskler, sämre balans och sjukdomar.

Fler kvinnor än män får söka sjukhusvård efter fall, men fler män än kvinnor avlider på grund av fallolyckor, enligt statistiken.

Denna vecka pågår en nationell kampanj, Balansera mera, kring fallolyckor och lokalt blir det också en del aktiviteter.