2016-10-03 06:00

2016-10-03 06:00

Direktören som ogillar långbänkar

KARLSTAD: Stora förändringar på gång vid Karlstads universitet

Hon är spindeln i nätet på Karlstads universitet men en doldis för många.
Universitetsdirektören Ann-Christine Larsson-Ljung står stadigt när det blåser kring lärosätet och dess rektor.
– Jag ogillar långbänkar och backar inte för tuffa beslut.

Anne-Christine Larsson-Ljung har just kommit hem från en träningsresa i Kroatien och har lite ont överallt i kroppen.

– Det var en enorm energiboost. Jag gjorde 16 träningspass på sex dagar, säger hon och skrattar.

Hon gillar att hugga i, inte minst på jobbet. Anne-Christine Larsson-Ljung klev in på universitetet 1998, först som ekonomichef och personalchef. Sedan nio år tillbaka axlar hon rollen som universitetsdirektör.

Stora förändringar

– Jag är ytterst ansvarig för de administrativa avdelningarna i den centrala förvaltningen och ska se till att allt blir rätt. Det är ju en skattefinansierad verksamhet. I dag är vi lika många anställda och har lika många studenter som för tio år sedan, men vi har betydligt fler professorer och lektorer, färre adjunkter och färre administrativ personal, säger hon.

Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande, 1200 anställda och omsätter drygt en miljard kronor årligen.

Lärosätet står inför stora förändringar, inte minst på grund av pensionsavgångar och ökade resurser. Ett 60-tal rekryteringar pågår.

Ny rektor

Hetaste frågan just nu är vem som blir skolans nya rektor när Åsa Bergenheim slutar nästa år. Organisationen kommer att påverkas av rektorsbytet, oavsett vem som får uppdraget.

Hur går rekryteringen?

– Rekryteringsgruppen där jag är ett administrativt stöd har processat fram ett förslag om hur kravprofilen kan se ut. Styrelsen kommer att fastställa kravprofilen på sitt möte den 3 oktober och jobbar på att lämna ett förslag till regeringen i april. Vem som får uppdraget kanske är klart 1 juli. Åsa har ett förordnande som sträcker sig till sista oktober 2017, men hon tycker själv att det är bra att en ny rektor kommer in inför ett nytt läsår.

Vilka krav ställs på nya rektorn?

– Vi ser gärna en person som är professor, med gedigen erfarenhet inom utbildning och forskning och som har verkat i internationella miljöer, men som också är en god ledare naturligtvis. Synpunkter har kommit upp att det vore roligt om det kom en man nu när vi har haft tre kvinnor på rad. Det viktigaste är dock att vi tillsätter den person som har de bästa kvalifikationerna och som bedöms kunna klara av jobbet bäst.

Hur är ditt samarbete med nuvarande rektorn?

– Jättebra! Vi är ett team; hon och jag och Thomas Blom, Bo Edvardsson och Thomas Nilsson. Jag kände Åsa lite innan hon blev rektor. Vi gick samma ledarutbildning och jag minns att vi skulle rita bilder på hur vi var. Åsa ritade en svart panter. Hon var väldigt stark och intensiv och jag tänkte ”hur ska jag kunna samarbeta med henne?”. Men det har gått bra. Hon är en väldigt rak, påläst och omtänksam person. De senaste åren har vi lyckats få ordning på ekonomin, sett över organisationen, utbildningsutbudet och profilerat forskningen. Söktrycket är väldigt starkt.

Hur skulle du beskriva dig själv?

– Handlingskraftig, modig, smidig och en god lyssnare.

Vad är du mest stolt över?

– Svårt att svara på. Rekryteringar av duktiga medarbetare och att jag bidrog till att musikhögskolan Ingesunds renovering och tillbyggnad blev av. Det var välbehövligt.

Hur ser dina arbetsdagar ut?

– Väldigt varierade. Ofta är det ett avstämningsmöte på morgonen, sedan är det väldigt många möten med många medarbetare.

Något du vill ändra på?

– Jag vill prioritera att vara mer ute i verksamheten. Det är väldigt roligt att träffa medarbetare och studenter.

Hur är stämningen bland personalen?

– Jag upplever att den är positiv. Vi jobbar mycket med arbetsmiljön och ledarinsatser. Det är mycket fokus på att höja kvaliteten, att vi ska ha ett attraktivt utbildningsutbud och att vi ska kunna göra olika satsningar i verksamheten.

Svarta rubriker

Hur resurserna fördelas väcker inte sällan starka reaktioner.

– Det var ett jobbigt beslut att lägga ner utbildningarna biomedicin och oral hälsa. Det är alltid tråkigt att avveckla verksamheter.

Avslöjanden om alltifrån universitetets kostsamma rekryteringar till ledningens utlandsresor med anhöriga har skapat svarta rubriker.

”Undantagsfall”

– När det gäller dekanen på lärarutbildningen hade vi inga sökande. Vi fick en jättebra kandidat som inte var beredd att flytta hit. Men det är ju förmånsbeskattning på både bostad och resor. Förmåner förekommer bara i undantagsfall.

– Det viktiga är att allt sköts enligt regelverket. Jag utsågs till ”Årets paragrafryttare” när jag höll på med vår representationspolicy, som är väldigt strikt.

Anonyma hotelser

Av privata skäl avstod Ann-Christine Larsson-Ljung från att delta i resan till Indien, som fick hård kritik efteråt.

– När ledningen åkte iväg till Indien betalade de anhöriga för sig själva. Det har varit en del anonyma brev och hotelser genom åren.

Ledningsgruppen är väldigt sammansvetsad och vi stöttar varandra när det blir tufft.

Är du nöjd med din månadslön?

– Ja, jag tjänar 75 000 kronor. Min enda förmån är parkering, som jag skattar för.

Vad tror du om framtiden?

– Jag tror att universitetet kommer att fortsätta utvecklas på ett bra sätt, både när det gäller utbildningsutbudet, forskningen och vår samverkan med omgivande samhället. Jag tror inte att vi kommer att växa så jättemycket, vare sig i Arvika eller i Karlstad, men det kommer att vara positiv verksamhet. Jag är glad över den starka utveckling som skett i våra olika forskningsmiljöer.

Nya utbildningar

– Vi har fått igenom examinationsrätt för psykologexamen, musikerutbildningen och har lämnat in en ansökan om juristexamen. Vi hoppas på höjda basanslag, det blir ju en ökning med 1,3 miljarder kronor till lärosätena 2018-2020, men hur pengarna ska fördelas vet vi inget om ännu.

Och för egen del?

– Jag tror nog att jag blir kvar på universitetet, det är en spännande och rolig miljö med många möjligheter. Att få en ny rektor innebär både nya möjligheter och utmaningar. Det blir stora förändringar nästa år. Styrelsen har mandatperiod fram till sista april 2017. Vilka som kommer att vara kvar vet vi inte, troligtvis kommer några nya personer in, säger Anne-Christine Larsson-Ljung.

Anne-Christine Larsson-Ljung har just kommit hem från en träningsresa i Kroatien och har lite ont överallt i kroppen.

– Det var en enorm energiboost. Jag gjorde 16 träningspass på sex dagar, säger hon och skrattar.

Hon gillar att hugga i, inte minst på jobbet. Anne-Christine Larsson-Ljung klev in på universitetet 1998, först som ekonomichef och personalchef. Sedan nio år tillbaka axlar hon rollen som universitetsdirektör.

Stora förändringar

– Jag är ytterst ansvarig för de administrativa avdelningarna i den centrala förvaltningen och ska se till att allt blir rätt. Det är ju en skattefinansierad verksamhet. I dag är vi lika många anställda och har lika många studenter som för tio år sedan, men vi har betydligt fler professorer och lektorer, färre adjunkter och färre administrativ personal, säger hon.

Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande, 1200 anställda och omsätter drygt en miljard kronor årligen.

Lärosätet står inför stora förändringar, inte minst på grund av pensionsavgångar och ökade resurser. Ett 60-tal rekryteringar pågår.

Ny rektor

Hetaste frågan just nu är vem som blir skolans nya rektor när Åsa Bergenheim slutar nästa år. Organisationen kommer att påverkas av rektorsbytet, oavsett vem som får uppdraget.

Hur går rekryteringen?

– Rekryteringsgruppen där jag är ett administrativt stöd har processat fram ett förslag om hur kravprofilen kan se ut. Styrelsen kommer att fastställa kravprofilen på sitt möte den 3 oktober och jobbar på att lämna ett förslag till regeringen i april. Vem som får uppdraget kanske är klart 1 juli. Åsa har ett förordnande som sträcker sig till sista oktober 2017, men hon tycker själv att det är bra att en ny rektor kommer in inför ett nytt läsår.

Vilka krav ställs på nya rektorn?

– Vi ser gärna en person som är professor, med gedigen erfarenhet inom utbildning och forskning och som har verkat i internationella miljöer, men som också är en god ledare naturligtvis. Synpunkter har kommit upp att det vore roligt om det kom en man nu när vi har haft tre kvinnor på rad. Det viktigaste är dock att vi tillsätter den person som har de bästa kvalifikationerna och som bedöms kunna klara av jobbet bäst.

Hur är ditt samarbete med nuvarande rektorn?

– Jättebra! Vi är ett team; hon och jag och Thomas Blom, Bo Edvardsson och Thomas Nilsson. Jag kände Åsa lite innan hon blev rektor. Vi gick samma ledarutbildning och jag minns att vi skulle rita bilder på hur vi var. Åsa ritade en svart panter. Hon var väldigt stark och intensiv och jag tänkte ”hur ska jag kunna samarbeta med henne?”. Men det har gått bra. Hon är en väldigt rak, påläst och omtänksam person. De senaste åren har vi lyckats få ordning på ekonomin, sett över organisationen, utbildningsutbudet och profilerat forskningen. Söktrycket är väldigt starkt.

Hur skulle du beskriva dig själv?

– Handlingskraftig, modig, smidig och en god lyssnare.

Vad är du mest stolt över?

– Svårt att svara på. Rekryteringar av duktiga medarbetare och att jag bidrog till att musikhögskolan Ingesunds renovering och tillbyggnad blev av. Det var välbehövligt.

Hur ser dina arbetsdagar ut?

– Väldigt varierade. Ofta är det ett avstämningsmöte på morgonen, sedan är det väldigt många möten med många medarbetare.

Något du vill ändra på?

– Jag vill prioritera att vara mer ute i verksamheten. Det är väldigt roligt att träffa medarbetare och studenter.

Hur är stämningen bland personalen?

– Jag upplever att den är positiv. Vi jobbar mycket med arbetsmiljön och ledarinsatser. Det är mycket fokus på att höja kvaliteten, att vi ska ha ett attraktivt utbildningsutbud och att vi ska kunna göra olika satsningar i verksamheten.

Svarta rubriker

Hur resurserna fördelas väcker inte sällan starka reaktioner.

– Det var ett jobbigt beslut att lägga ner utbildningarna biomedicin och oral hälsa. Det är alltid tråkigt att avveckla verksamheter.

Avslöjanden om alltifrån universitetets kostsamma rekryteringar till ledningens utlandsresor med anhöriga har skapat svarta rubriker.

”Undantagsfall”

– När det gäller dekanen på lärarutbildningen hade vi inga sökande. Vi fick en jättebra kandidat som inte var beredd att flytta hit. Men det är ju förmånsbeskattning på både bostad och resor. Förmåner förekommer bara i undantagsfall.

– Det viktiga är att allt sköts enligt regelverket. Jag utsågs till ”Årets paragrafryttare” när jag höll på med vår representationspolicy, som är väldigt strikt.

Anonyma hotelser

Av privata skäl avstod Ann-Christine Larsson-Ljung från att delta i resan till Indien, som fick hård kritik efteråt.

– När ledningen åkte iväg till Indien betalade de anhöriga för sig själva. Det har varit en del anonyma brev och hotelser genom åren.

Ledningsgruppen är väldigt sammansvetsad och vi stöttar varandra när det blir tufft.

Är du nöjd med din månadslön?

– Ja, jag tjänar 75 000 kronor. Min enda förmån är parkering, som jag skattar för.

Vad tror du om framtiden?

– Jag tror att universitetet kommer att fortsätta utvecklas på ett bra sätt, både när det gäller utbildningsutbudet, forskningen och vår samverkan med omgivande samhället. Jag tror inte att vi kommer att växa så jättemycket, vare sig i Arvika eller i Karlstad, men det kommer att vara positiv verksamhet. Jag är glad över den starka utveckling som skett i våra olika forskningsmiljöer.

Nya utbildningar

– Vi har fått igenom examinationsrätt för psykologexamen, musikerutbildningen och har lämnat in en ansökan om juristexamen. Vi hoppas på höjda basanslag, det blir ju en ökning med 1,3 miljarder kronor till lärosätena 2018-2020, men hur pengarna ska fördelas vet vi inget om ännu.

Och för egen del?

– Jag tror nog att jag blir kvar på universitetet, det är en spännande och rolig miljö med många möjligheter. Att få en ny rektor innebär både nya möjligheter och utmaningar. Det blir stora förändringar nästa år. Styrelsen har mandatperiod fram till sista april 2017. Vilka som kommer att vara kvar vet vi inte, troligtvis kommer några nya personer in, säger Anne-Christine Larsson-Ljung.

Ann-Christine Larsson-Ljung

Ålder: 54 år

Bor: Karlstad

Familj: Min man, två söner, min mans tre barn, svärföräldrar och syster med familj

Äter helst: Allt möjligt

Dricker: Vatten, kaffe och rödvin

Läser: Biografer

Lyssnar på: Allt möjligt, bland annat Mando Diao och Bruce Springsteen

Ser på tv: Nyheter, sport och engelska deckare

Största intresse: Familjen och träningen

Smultronställe: Stuga på Bomstad

Aktuell: Universitetsdirektör på Karlstads universitet, administrerar den pågående rektorsrekryteringen