2016-10-03 06:00

2016-10-03 06:32

Delade meningar om buller

KARLSTAD: "Det är väl lite sånt man får räkna med om man bor i centrum"

Karlstad växer och på flera ställen i kommunen pågår stora byggprojekt. Om det stör boende i närheten råder det delade meningar om.
– Det är ett fruktansvärt oväsen, konstaterar en boende på Vågmästaren.

– Men hur man än gör så går det inte att bygga helt tyst, kontrar Bengt Jonsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Karlstads kommun.

Inre hamn, Kanikenäset, Rudsberget, Edsgatan och Norra Stockfallet är några av de stadsdelar i centrala Karlstad där bostadsbyggande pågår. Något som en del grannar upplever störande.

– Det är troligen pålningen som är det moment som låter mest i byggprocessen, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Bengt Jonsson.

Pålning är ett sätt att öka bärigheten i marken. Det handlar om att man slår ner ett antal betongpålar i marken för att komma till fastare marklager. Detta gör att tiden för pålningen varierar beroende på mark.

En man på Vågmästaren störs av pålningen i Inre hamn och menar att den är alldeles för högljudd:

– Jag tänker på de äldre, men också de som jobbar natt och faktiskt behöver sova på dagarna. Det kan ju inte få vara så.

– Det är väl lite sånt man får räkna med om man bor i centrum, anser en annan granne.

”Visst händer det”

Enligt Bengt Jonsson får kommunen in få klagomål på högljudda byggen:

– Visst händer det väl någon gång per år, men med tanke på vad mycket det faktiskt byggs just nu så tycker jag inte att det är många som hör av sig till oss.

Hur kan man göra för att undvika att de närboende blir irriterade?

– Jag tror att mycket handlar om information. Att de som bygger är noggranna med att informera hur länge momenten kommer att pågå, då tror jag att grannar visar överseende på ett annat sätt.

Följer riktlinjer

Sam Carlson är arbetschef på Peab.

– Vi har riktlinjer som vi försöker följa när det gäller buller. Enligt naturvårdsverket får det inte gå över 60 decibel vid fasad till permanenta bostäder, men vid pålning får det gå fem decibel högre än gränsvärdet. Det eftersom det är ett arbete som pågår under en kortare period.

Hur ofta mäts decibel vid en byggarbetsplats?

– Vid behov eller vid extra känsliga miljöer. Vi har oftast väldigt bra koll på när det behövs mätas, numera finns det appar till telefonen. Detta är ett enkelt hjälpmedel som gör att vi kan se om vi är i närheten av gränsvärdena och i så fall måste göra ytterligare mätningar, säger Sam Carlson.

– Men hur man än gör så går det inte att bygga helt tyst, kontrar Bengt Jonsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Karlstads kommun.

Inre hamn, Kanikenäset, Rudsberget, Edsgatan och Norra Stockfallet är några av de stadsdelar i centrala Karlstad där bostadsbyggande pågår. Något som en del grannar upplever störande.

– Det är troligen pålningen som är det moment som låter mest i byggprocessen, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Bengt Jonsson.

Pålning är ett sätt att öka bärigheten i marken. Det handlar om att man slår ner ett antal betongpålar i marken för att komma till fastare marklager. Detta gör att tiden för pålningen varierar beroende på mark.

En man på Vågmästaren störs av pålningen i Inre hamn och menar att den är alldeles för högljudd:

– Jag tänker på de äldre, men också de som jobbar natt och faktiskt behöver sova på dagarna. Det kan ju inte få vara så.

– Det är väl lite sånt man får räkna med om man bor i centrum, anser en annan granne.

”Visst händer det”

Enligt Bengt Jonsson får kommunen in få klagomål på högljudda byggen:

– Visst händer det väl någon gång per år, men med tanke på vad mycket det faktiskt byggs just nu så tycker jag inte att det är många som hör av sig till oss.

Hur kan man göra för att undvika att de närboende blir irriterade?

– Jag tror att mycket handlar om information. Att de som bygger är noggranna med att informera hur länge momenten kommer att pågå, då tror jag att grannar visar överseende på ett annat sätt.

Följer riktlinjer

Sam Carlson är arbetschef på Peab.

– Vi har riktlinjer som vi försöker följa när det gäller buller. Enligt naturvårdsverket får det inte gå över 60 decibel vid fasad till permanenta bostäder, men vid pålning får det gå fem decibel högre än gränsvärdet. Det eftersom det är ett arbete som pågår under en kortare period.

Hur ofta mäts decibel vid en byggarbetsplats?

– Vid behov eller vid extra känsliga miljöer. Vi har oftast väldigt bra koll på när det behövs mätas, numera finns det appar till telefonen. Detta är ett enkelt hjälpmedel som gör att vi kan se om vi är i närheten av gränsvärdena och i så fall måste göra ytterligare mätningar, säger Sam Carlson.

Riktvärden vid fasad till bostäder:

60 decibel (dBA) dagtid

50 decibel (dBA) kvällstid samt dagtid på helger

45 decibel (dBA) kvällstid på helger

Källa: Naturvårdsverket