2016-10-01 06:00

2016-10-01 06:00

Tillåter "spiketält" på campingen

TORSBY: Kommunen ändrade detaljplanen för norrmännens skull

På campingen i Torsby är det tillåtet att bygga en stuga i trä bredvid husvagnen.
Kommunen ändrade helt sonika detaljplanen. För norrmännens skull.

– Jag tycker att jag kom på en lösning och rekommenderar andra kommuner att ta efter.

Säger Torbjörn Almroth, stadsarkitekt och miljö- och byggchef i Torsby.

Ville göra som hemma

De norska gästerna på campingen ville göra som hemma. Bygga så kallade ”spiketält”, som ett förtält fast i trä. Tillåtet Norge, klassat som svartbygge i Sverige.

2012 antog kommunen en ny detaljplan för campingen fem kilometer söder om tätorten. Campingen delades in i två områden, ett för de mer rörliga och tillfälliga gästerna, ett annat för långliggarna.

Där är det nu tillåtet att bygga en liten stuga på 15 kvadratmeter, utan bygglov, i anslutning till husvagnen. Byggnaden får inte stå på fast grund och av brandsäkerhetsskäl måste det vara minst fyra meter till närmaste granne.

Vad händer då med tillgängligheten och allmänhetens rätt att kunna röra sig i ett område och längs stränderna?

– Att bygga i vatten eller vid en strand kräver alltid tillstånd och dispenser. Du får inte göra något längs stranden som hindrar folk att röra sig fritt. Då gör man sig skyldig till miljöbrott och för sådant finns ingen preskriptionstid.

– För ett svartbygge, uppföra något som är bygglovspliktigt utan bygglov, är preskriptionstiden tio år.

– Vi är tvungna att gå med skygglappar. Folk tar för sig och skulle vi jaga alla svartbyggare kunde vi inte ägna oss åt något annat. Men om någon gör en anmälan är vi förstås skyldiga att agera, säger Torbjörn Almroth.

– Jag tycker att jag kom på en lösning och rekommenderar andra kommuner att ta efter.

Säger Torbjörn Almroth, stadsarkitekt och miljö- och byggchef i Torsby.

Ville göra som hemma

De norska gästerna på campingen ville göra som hemma. Bygga så kallade ”spiketält”, som ett förtält fast i trä. Tillåtet Norge, klassat som svartbygge i Sverige.

2012 antog kommunen en ny detaljplan för campingen fem kilometer söder om tätorten. Campingen delades in i två områden, ett för de mer rörliga och tillfälliga gästerna, ett annat för långliggarna.

Där är det nu tillåtet att bygga en liten stuga på 15 kvadratmeter, utan bygglov, i anslutning till husvagnen. Byggnaden får inte stå på fast grund och av brandsäkerhetsskäl måste det vara minst fyra meter till närmaste granne.

Vad händer då med tillgängligheten och allmänhetens rätt att kunna röra sig i ett område och längs stränderna?

– Att bygga i vatten eller vid en strand kräver alltid tillstånd och dispenser. Du får inte göra något längs stranden som hindrar folk att röra sig fritt. Då gör man sig skyldig till miljöbrott och för sådant finns ingen preskriptionstid.

– För ett svartbygge, uppföra något som är bygglovspliktigt utan bygglov, är preskriptionstiden tio år.

– Vi är tvungna att gå med skygglappar. Folk tar för sig och skulle vi jaga alla svartbyggare kunde vi inte ägna oss åt något annat. Men om någon gör en anmälan är vi förstås skyldiga att agera, säger Torbjörn Almroth.