2016-10-01 06:00

2016-10-12 07:37

Misstänkta svartbyggen på Bomstadbaden

KARLSTAD: Inte bara på Doktorudden i Visten

Det är inte bara längs Doktoruddens södra strand i Visten i Deje som det pratas om misstänkta svartbyggen och annektering av mark.
Karlstads kommun har till exempel öppnat ett tillsynsärende för att granska husvagnscampingen på Bomstadbaden.

– Det är privatpersoner som har synpunkter på hur det har byggts på campingen, säger Peter Kullgren (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Det ställs frågor om ägarna har rätt att förvandla sina husvagnsplatser till vad som mer påminner om fritidshus på egna strandtomter. Permanent uppställda husvagnar, en del på plintar med hjulen bortplockade, som byggts ihop och byggts på med väggar och tak.

Försämra tillgängligheten

Vilket anses försämra tillgängligheten och den stora allmänhetens möjligheter att röra sig fritt i området och längs stranden.

Peter Kullgren säger att han vet hur det ser ut på campingen.

Att det mutats in tomter vid strandkanten. Byggts altaner, satts upp plank och mindre byggnader. Anlagts gräsmattor, planterats buskar och byggts staket för att markera revir.

– Men det är ju inte säkert att någonting är fel för det, säger han.

Vad som avgör vad man får och inte får göra vill han inte uttala sig om.

– Inte innan expertisen har tittat på det. Det är därför vi öppnat ett tillsynsärende. Sedan kan ju campingen, som är privatägd, ha egna regler.

Som väger tyngre än strandskyddsbestämmelser, detaljplaner och plan- och bygglagen?

– Nej, naturligtvis inte. Plan- och bygglagen styr.

Många kommuner brottas med liknande problem. Och hoppas att Karlstad, en stor kommun med egna jurister, ska ge vägledning i samarbete med länsstyrelsen.

 

– Det är privatpersoner som har synpunkter på hur det har byggts på campingen, säger Peter Kullgren (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Det ställs frågor om ägarna har rätt att förvandla sina husvagnsplatser till vad som mer påminner om fritidshus på egna strandtomter. Permanent uppställda husvagnar, en del på plintar med hjulen bortplockade, som byggts ihop och byggts på med väggar och tak.

Försämra tillgängligheten

Vilket anses försämra tillgängligheten och den stora allmänhetens möjligheter att röra sig fritt i området och längs stranden.

Peter Kullgren säger att han vet hur det ser ut på campingen.

Att det mutats in tomter vid strandkanten. Byggts altaner, satts upp plank och mindre byggnader. Anlagts gräsmattor, planterats buskar och byggts staket för att markera revir.

– Men det är ju inte säkert att någonting är fel för det, säger han.

Vad som avgör vad man får och inte får göra vill han inte uttala sig om.

– Inte innan expertisen har tittat på det. Det är därför vi öppnat ett tillsynsärende. Sedan kan ju campingen, som är privatägd, ha egna regler.

Som väger tyngre än strandskyddsbestämmelser, detaljplaner och plan- och bygglagen?

– Nej, naturligtvis inte. Plan- och bygglagen styr.

Många kommuner brottas med liknande problem. Och hoppas att Karlstad, en stor kommun med egna jurister, ska ge vägledning i samarbete med länsstyrelsen.