2016-09-30 14:14

2016-09-30 14:14

Utmärkelse till lärare på Lillerudsgymnasiet

HALLÅ DÄR...

...Ulrika Hugemark, lärare i svenska och engelska och internationell samordnare på Lillerudsgymnasiet, som på onsdagen får ta emot utmärkelsen #FirstGeneration award i Stockholm.

– Det är jättekul och ett erkännande att det jag jobbat med i flera år är viktigt och att det har gett resultat.

Du är en av 19 personer från en rad olika länder som får priset för att ni inspirerar unga personer att engagera sig i FN:s nya globala mål. Hur gör du det på Lillerud?

– Det är 17 olika mål, så man täcker inte in alla. Vi jobbar framför allt med hållbar konsumtion och produktion som är mål nummer tolv. Hållbar utveckling handlar inte bara om miljö utan även om ekonomiska och sociala aspekter. Vi har till exempel samarbetat med två skolor i Uganda varav en är ett naturbruksgymnasium där vi tittat mycket på miljöaspekten när det gäller produktion och jämför våra olika skolor. Den andra skolan finns i Kampala i Uganda och där gäller samarbetet hållbarhet i företagande.

Hur är intresset bland unga för de här frågorna?

– Först kan det bli lite abstrakt för dem, men när de sedan får följa med på utbyten och när vi har besök utifrån så blir det konkret och de ser att saker hänger ihop. Många av våra elever kommer att jobba inom naturbruksnäringen och då får de se att det är en internationell företeelse och att vi inte bara kan titta på hållbarhet inom Sverige. Vi måste lyfta blicken och se att det hänger ihop.

FN:s mål handlar exempelvis om att det inte ska finnas fattigdom eller hunger och att städer ska vara hållbara. Hur ser du på möjligheten att nå de 17 målen?

– Man når inte alla fullt ut, det tror jag inte. Men 2015 gjordes det en utvärdering av de tidigare målen och där fann man att fler barn går i skolan och att fattigdomen har minskat. Det är högt ställda mål och man når inte alla men jag tror ändå att man kan uppnå väldigt mycket!

– Det är jättekul och ett erkännande att det jag jobbat med i flera år är viktigt och att det har gett resultat.

Du är en av 19 personer från en rad olika länder som får priset för att ni inspirerar unga personer att engagera sig i FN:s nya globala mål. Hur gör du det på Lillerud?

– Det är 17 olika mål, så man täcker inte in alla. Vi jobbar framför allt med hållbar konsumtion och produktion som är mål nummer tolv. Hållbar utveckling handlar inte bara om miljö utan även om ekonomiska och sociala aspekter. Vi har till exempel samarbetat med två skolor i Uganda varav en är ett naturbruksgymnasium där vi tittat mycket på miljöaspekten när det gäller produktion och jämför våra olika skolor. Den andra skolan finns i Kampala i Uganda och där gäller samarbetet hållbarhet i företagande.

Hur är intresset bland unga för de här frågorna?

– Först kan det bli lite abstrakt för dem, men när de sedan får följa med på utbyten och när vi har besök utifrån så blir det konkret och de ser att saker hänger ihop. Många av våra elever kommer att jobba inom naturbruksnäringen och då får de se att det är en internationell företeelse och att vi inte bara kan titta på hållbarhet inom Sverige. Vi måste lyfta blicken och se att det hänger ihop.

FN:s mål handlar exempelvis om att det inte ska finnas fattigdom eller hunger och att städer ska vara hållbara. Hur ser du på möjligheten att nå de 17 målen?

– Man når inte alla fullt ut, det tror jag inte. Men 2015 gjordes det en utvärdering av de tidigare målen och där fann man att fler barn går i skolan och att fattigdomen har minskat. Det är högt ställda mål och man når inte alla men jag tror ändå att man kan uppnå väldigt mycket!