2016-09-30 10:10

2016-09-30 10:10

Förbättrar säkerheten på Kroppkärr

KARLSTAD

Trafiksäkerheten ska förbättras på Sjöängsgatan i Karlstad från Kroppkärrsbadet till Kroppkärrsallén. Tre hastighetsdämpande avsmalningar anläggs i anslutning till vägkorsningar. Samtidigt breddas gång- och cykelvägen.

Anläggningsarbetena beräknas vara klara i mitten av november, men toppbeläggningen görs först till våren.

Trafiksäkerheten ska förbättras på Sjöängsgatan i Karlstad från Kroppkärrsbadet till Kroppkärrsallén. Tre hastighetsdämpande avsmalningar anläggs i anslutning till vägkorsningar. Samtidigt breddas gång- och cykelvägen.

Anläggningsarbetena beräknas vara klara i mitten av november, men toppbeläggningen görs först till våren.