2016-09-30 10:10

2016-09-30 10:10

Bygger gång- och cykelväg

KARLSTAD

Just nu pågår bygget av en gång- och cykelväg längs den norra delen av Ramgatan på Våxnäs i Karlstad. En sådan har saknats längs den här delen av gatan.

Det är mellan korsningarna mellan Bromsgatan och Säterivägen som gång- och cykelvägen byggs för att öka trafiksäkerheten. Även passagen över Säterivägen förbättras. Arbetet beräknas vara klart vecka 41.

 

Det är mellan korsningarna mellan Bromsgatan och Säterivägen som gång- och cykelvägen byggs för att öka trafiksäkerheten. Även passagen över Säterivägen förbättras. Arbetet beräknas vara klart vecka 41.