2016-09-29 17:34

2016-09-29 17:34

Stadsnätet växer – men når inte KBAB

KARLSTAD: Kommunala bostadsbolaget har långtidskontrakt med Bredbandsbolaget

Kommunägda KBAB är det största bostadsbolaget i Karlstad med sina cirka 7 400 lägenheter. Men trots det är inte det kommunala stadsnätet inkopplat i lägenheterna.
– Vi har ett kontrakt med Bredbandsbolaget som går ut först 2023, säger Per-Åke Örtlund.

Han är installationsansvarig hos KBAB. För ett antal år sedan tecknades ett långtidskontrakt med Bredbandsbolaget när det gäller leverans av själva nätverkslösningen och det kontraktet gäller fortfarande.

– 2003–2004 började KBAB bygga ett öppet fastighetsnät och då fick vi efter upphandling ett bra avtal med Bredbandsbolaget. De har ett nyttjanderättsavtal som innebär att de har rätt att vara och verka i vårt nät till 2023, säger Per-Åke Örtlund.

Han konstaterar att Karlstads El- och stadsnät inte alls var lika utbyggt på den tiden som i dag.

– Därför var de inte ett alternativ.

”Ingen vinning”

Hyresgästerna kan idag välja bland ett antal leverantörer när det gäller bredband och telefoni, medan Sappa är leverantör av kabel-tv-kanalerna.

– Att få in ytterligare en aktör som Karlstads El- och stadsnät innebär ingen vinning för kunderna. Men samtidigt har vi försökt hitta vägar in för dem som ett kommunalt bolag. Det handlar ju trots allt om nästan 7 500 lägenheter, säger Per-Åke Örtlund.

Helene Rinstad, vd för Karlstads El- och stadsnät sticker inte under stol med att det kommunala bolaget gärna vill in i KBAB:s stora nät.

– Självklart. Vi vill ju nå så många kunder som möjligt. Men det vore idioti att bygga två nät. I stället får vi vänta på att Bredbandsbolagets avtal går ut, säger hon.

Enligt stadsnätschefen Elin Bertilsson har Karlstads El- och stadsnät en marknadsandel i kommunen på 33 procent.

– Vi arbetar hårt med att bygga ut nätet och investerar i år 50 miljoner kronor i stadsnätet och ska ligga i framkant när det gäller utvecklingen av tjänster.

Jonas Persson har utsetts till ny vd på Karlstads El- och Stadsnät. Han efterträder Helene Rinstad vid årsskiftet.

Han är installationsansvarig hos KBAB. För ett antal år sedan tecknades ett långtidskontrakt med Bredbandsbolaget när det gäller leverans av själva nätverkslösningen och det kontraktet gäller fortfarande.

– 2003–2004 började KBAB bygga ett öppet fastighetsnät och då fick vi efter upphandling ett bra avtal med Bredbandsbolaget. De har ett nyttjanderättsavtal som innebär att de har rätt att vara och verka i vårt nät till 2023, säger Per-Åke Örtlund.

Han konstaterar att Karlstads El- och stadsnät inte alls var lika utbyggt på den tiden som i dag.

– Därför var de inte ett alternativ.

”Ingen vinning”

Hyresgästerna kan idag välja bland ett antal leverantörer när det gäller bredband och telefoni, medan Sappa är leverantör av kabel-tv-kanalerna.

– Att få in ytterligare en aktör som Karlstads El- och stadsnät innebär ingen vinning för kunderna. Men samtidigt har vi försökt hitta vägar in för dem som ett kommunalt bolag. Det handlar ju trots allt om nästan 7 500 lägenheter, säger Per-Åke Örtlund.

Helene Rinstad, vd för Karlstads El- och stadsnät sticker inte under stol med att det kommunala bolaget gärna vill in i KBAB:s stora nät.

– Självklart. Vi vill ju nå så många kunder som möjligt. Men det vore idioti att bygga två nät. I stället får vi vänta på att Bredbandsbolagets avtal går ut, säger hon.

Enligt stadsnätschefen Elin Bertilsson har Karlstads El- och stadsnät en marknadsandel i kommunen på 33 procent.

– Vi arbetar hårt med att bygga ut nätet och investerar i år 50 miljoner kronor i stadsnätet och ska ligga i framkant när det gäller utvecklingen av tjänster.

Jonas Persson har utsetts till ny vd på Karlstads El- och Stadsnät. Han efterträder Helene Rinstad vid årsskiftet.