2016-09-29 16:22

2016-09-29 16:22

Gemensamt krafttag mot "nya slaveriet"

VÄRMLAND/ÖREBRO: Kampanj ska få flera att tipsa

Människohandeln har tagit sig ut på de svenska vägarna.
Nu kampanjar polis, länsstyrelse och åkerinäringen för att uppmärksamma problemet.
– Vi vill få fler att tipsa polisen.

Det säger Isabel Person, handläggare för kvinnofrågor på Länsstyrelsen i Värmland. Hon är en av initiativtagarna till samarbetet, som presenterades under en heldagskonferens i Karlstad på torsdagen.

Det handlar om kriminaliteten som finns på och längs med vägarna. Från dieselstölder och vägpirater till människohandel och prostitution.

– Vi ser kopplingar mellan de här brotten, för det finns väldigt ofta personer bakom och ofta är det samma personer som styr allting, säger Håkan Carlsson, chef för polisens nationella transportsäkerhetsgrupp.

Omfattande problem

Det handlar om utsatta människor som blir tvingade att tigga, göra inbrott eller sälja sina kroppar. Personerna som styr allting tjänar stora summor pengar.

Hur stort är det här problemet?

– Tyvärr väldigt omfattande, säger Orla Kristoffersen, polisområdeschef i Karlstad. Prostitution, till exempel, är mycket mer utbrett än många tror. Man blir förvånad.

Han får medhåll av Tomas Wetterberg, samordnare mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen i Örebro:

– Många tror fortfarande att prostitution är något som finns i storstäderna. Men procentuellt finns det lika mycket här, i Örebro och Värmland.

Och mycket av verksamheten sker längs vägarna, inte sällan på så kallade ”truck stops”

Orla Kristoffersen:

– Vi ser nu en företeelse vi inte sett tidigare, där man faktiskt åker ut med en skåpbil och bara öppnar dörren och visar upp de flickor som finns till försäljning.

Fler ögon

Det finns också exempel på kvinnor som ”knackar dörr” på lastbilsparkeringar och erbjuder sina tjänster.

– Tidigare fanns det bara i länder där lagstiftningen inte är lika god som i Sverige. Nu finns det även här.

Polisen har också sett hur ”truck stops” används för försäljning av eller omlastningspunkt för stöldgods.

Syftet med kampanjen är att uppmärksamma problematiken och få fler ögon i samhället. De som rör sig längs vägarna och ser något konstigt ska tipsa polisen.

– Många gånger kanske man inte ens förstår vad ser. Men verkar det konstigt ska man tipsa polisen, säger Isabel Person.

– Det man sett kanske inte är någonting, men det kan också vara den sista pusselbiten som behövs för att lösa ett fall.

Bakom kampanjen står länsstyrelserna i Värmland och Örebro, Polisregion Bergslagen och organisationen Sveriges åkeriföretag.

Det säger Isabel Person, handläggare för kvinnofrågor på Länsstyrelsen i Värmland. Hon är en av initiativtagarna till samarbetet, som presenterades under en heldagskonferens i Karlstad på torsdagen.

Det handlar om kriminaliteten som finns på och längs med vägarna. Från dieselstölder och vägpirater till människohandel och prostitution.

– Vi ser kopplingar mellan de här brotten, för det finns väldigt ofta personer bakom och ofta är det samma personer som styr allting, säger Håkan Carlsson, chef för polisens nationella transportsäkerhetsgrupp.

Omfattande problem

Det handlar om utsatta människor som blir tvingade att tigga, göra inbrott eller sälja sina kroppar. Personerna som styr allting tjänar stora summor pengar.

Hur stort är det här problemet?

– Tyvärr väldigt omfattande, säger Orla Kristoffersen, polisområdeschef i Karlstad. Prostitution, till exempel, är mycket mer utbrett än många tror. Man blir förvånad.

Han får medhåll av Tomas Wetterberg, samordnare mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen i Örebro:

– Många tror fortfarande att prostitution är något som finns i storstäderna. Men procentuellt finns det lika mycket här, i Örebro och Värmland.

Och mycket av verksamheten sker längs vägarna, inte sällan på så kallade ”truck stops”

Orla Kristoffersen:

– Vi ser nu en företeelse vi inte sett tidigare, där man faktiskt åker ut med en skåpbil och bara öppnar dörren och visar upp de flickor som finns till försäljning.

Fler ögon

Det finns också exempel på kvinnor som ”knackar dörr” på lastbilsparkeringar och erbjuder sina tjänster.

– Tidigare fanns det bara i länder där lagstiftningen inte är lika god som i Sverige. Nu finns det även här.

Polisen har också sett hur ”truck stops” används för försäljning av eller omlastningspunkt för stöldgods.

Syftet med kampanjen är att uppmärksamma problematiken och få fler ögon i samhället. De som rör sig längs vägarna och ser något konstigt ska tipsa polisen.

– Många gånger kanske man inte ens förstår vad ser. Men verkar det konstigt ska man tipsa polisen, säger Isabel Person.

– Det man sett kanske inte är någonting, men det kan också vara den sista pusselbiten som behövs för att lösa ett fall.

Bakom kampanjen står länsstyrelserna i Värmland och Örebro, Polisregion Bergslagen och organisationen Sveriges åkeriföretag.