2016-09-29 13:03

2016-09-29 13:03

Bro över älven rustas

SKÅRE

Skårebron som leder över Klarälven i Skåre ska renoveras.

Det är övergångskonstruktionen mellan landfästet och bron som ska bytas. Det kommer att innebära att ett körfält stängs av och att trafiken leds med ljussignaler.

Arbetena inleds vecka 41 och beräknas vara klara vecka 49.

Det är övergångskonstruktionen mellan landfästet och bron som ska bytas. Det kommer att innebära att ett körfält stängs av och att trafiken leds med ljussignaler.

Arbetena inleds vecka 41 och beräknas vara klara vecka 49.