2016-09-27 14:15

2016-09-27 14:15

Flera miljoner till utbildningsprojekt

KARLSTAD

”Ett banbrytande projekt”, så beskriver Ljungbergsfonden det treåriga projekt som nu beviljas 3,4 miljoner kronor.

Det är Ljungbergsfondens styrelse som har beslutat att ge barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad pengar för att ge elever, från förskola till gymnasium, mer intressant och relevant undervisning inom naturvetenskap och teknik.

Tanken är att alltså att hela utbildningskedjan involveras. I Karlstad ska även fokus läggas på ämnesövergripande arbete där frågor om hållbar utveckling ska vävas in, ”för att skapa meningsfullhet och relevans för barn och elever”, står att läsa i ett pressmeddelande.

Ljungbergsfonden är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

Det är Ljungbergsfondens styrelse som har beslutat att ge barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad pengar för att ge elever, från förskola till gymnasium, mer intressant och relevant undervisning inom naturvetenskap och teknik.

Tanken är att alltså att hela utbildningskedjan involveras. I Karlstad ska även fokus läggas på ämnesövergripande arbete där frågor om hållbar utveckling ska vävas in, ”för att skapa meningsfullhet och relevans för barn och elever”, står att läsa i ett pressmeddelande.

Ljungbergsfonden är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.