2016-09-27 14:33

2016-09-27 16:53

Familjer vann mot KBAB – får elda

KARLSTAD: Hyresnämnden ger dem rätt att använda sina öppna spisar

Från den 1 januari införde KBAB ett totalförbud för hyresgästerna att elda i de lägenheter där det finns öppna spisar.
Två familjer överklagade dock beslutet till Hyresnämnden som dömde till deras fördel och nu har KBAB beslutat att undanta dem från eldningsbeslutet.

För ett drygt år sedan skickade KBAB ett brev till de hyresgäster som bor i lägenheter där det finns öppna spisar att man planerade att förbjuda vidare eldning.

Enligt Hyresgästföreningen rör det sig om ett 50-tal lägenheter, medan KBAB säger att det är drygt 30. Två familjer vägrade att acceptera beslutet och gick till Hyresnämnden i Göteborg.

Man ville fortsätta använda sina öppna spisar som fungerade och ville stoppa KBAB från att genomföra åtgärder som skulle göra spisarna obrukbara. Familjerna ansåg dessutom att detta är en betydande ändring av lägenheterna.

– Och Hyresnämnden gick på de två familjernas linje, vilket var väldigt väntat. KBAB hade behövt tillstånd för den här typen av ombyggnader och det hade man inte skaffat sig.

– Och om man går vidare och bygger om de andra spisarna utan tillstånd går man emot Hyresnämnden, säger Ingemar Fornemo, handläggare på Hyresgästföreningen.

KBAB har efter nämndens beslut sagt ja till eldning i de två lägenheternas spisar. Men inte i fler.

– Ja, de här två familjerna kommer att undantas från våra regler om eldningsförbud. De får tillåtelse att elda i sina spisar.

– Men eftersom vi inte har fått några invändningar från övriga hyresgäster med spisar gäller fortsatt eldningsförbud där.

– Anledningen till det är att sotaren har underkänt många av spisarna som är gamla och att vi har upplevt störningar hos grannar när det eldas, säger Benny Flodin, koordinator på fastighetsteamet hos KBAB.

Men vad händer om även resterande hyresgäster som har öppna spisar vänder sig till Hyresnämnden?

– Ja, då får vi se vad vi gör. Det är en senare fråga, säger Flodin.

– Jag hoppas att den här publiciteten får KBAB att tänka om i sakfrågan. Annars överväger vi andra åtgärder, säger Ingemar Fornemo.

För ett drygt år sedan skickade KBAB ett brev till de hyresgäster som bor i lägenheter där det finns öppna spisar att man planerade att förbjuda vidare eldning.

Enligt Hyresgästföreningen rör det sig om ett 50-tal lägenheter, medan KBAB säger att det är drygt 30. Två familjer vägrade att acceptera beslutet och gick till Hyresnämnden i Göteborg.

Man ville fortsätta använda sina öppna spisar som fungerade och ville stoppa KBAB från att genomföra åtgärder som skulle göra spisarna obrukbara. Familjerna ansåg dessutom att detta är en betydande ändring av lägenheterna.

– Och Hyresnämnden gick på de två familjernas linje, vilket var väldigt väntat. KBAB hade behövt tillstånd för den här typen av ombyggnader och det hade man inte skaffat sig.

– Och om man går vidare och bygger om de andra spisarna utan tillstånd går man emot Hyresnämnden, säger Ingemar Fornemo, handläggare på Hyresgästföreningen.

KBAB har efter nämndens beslut sagt ja till eldning i de två lägenheternas spisar. Men inte i fler.

– Ja, de här två familjerna kommer att undantas från våra regler om eldningsförbud. De får tillåtelse att elda i sina spisar.

– Men eftersom vi inte har fått några invändningar från övriga hyresgäster med spisar gäller fortsatt eldningsförbud där.

– Anledningen till det är att sotaren har underkänt många av spisarna som är gamla och att vi har upplevt störningar hos grannar när det eldas, säger Benny Flodin, koordinator på fastighetsteamet hos KBAB.

Men vad händer om även resterande hyresgäster som har öppna spisar vänder sig till Hyresnämnden?

– Ja, då får vi se vad vi gör. Det är en senare fråga, säger Flodin.

– Jag hoppas att den här publiciteten får KBAB att tänka om i sakfrågan. Annars överväger vi andra åtgärder, säger Ingemar Fornemo.