2016-09-26 16:38

2016-09-27 17:08

Motionscentralen stängs

KARLSTAD: Kommunen letar ersättare till First camp – vill inte själva ta över verksamheten

Det blir ingen förlängning av First camps tioåriga arrendekontrakt med kommunen för motionscentralen och Skutbergsgården. Därmed stängs motionscentralen vid årsskiftet i väntan på att någon annan privat tar över.
– Ingen har fått veta någonting om detta, varken anställda eller motionärer.

Det säger Lars Dahlberg, flitig motionär och användare av motionscentralen. Fortfarande är det full verksamhet där.

Men vid nyår stängs anläggningen eftersom First camps arrendekontrakt går ut. Även Skutbergsgårdens restaurang stängs.

– Vi kommer inte att förlänga kontraktet. Det är inte aktuellt eftersom vi inte har varit nöjda med hur de har drivit anläggningen, säger Mats Ahrén.

Och själva tänker man inte ta över.

– Nej, vi anser att någon privat är bättre på att driva en motionscentral. Vi söker därför någon som vill driva eller köpa verksamheten.

Hur snabbt kan den nya arrendatorn eller ägaren vara på plats?

– Ja, det kan ta lite tid för detta är långa processer. I bästa fall kan den öppnas igen nästa höst, säger Mats Ahrén.

Informationen om stängningen har dock varit mycket knapphändig. Varken de motionärer eller anställda hos First camp som NWT pratar med har fått veta någonting.

– Nej, det är precis som om kommunen mörkar det som är på gång, säger Lars Dahlberg som är kritisk till kommunens agerande.

– Man har inte marknadsfört den alls och öppettiderna har minskat under åren. Och nu är man inte heller intresserad av att ta över verksamheten.

– Kommunen borde i stället värna om motionscentralen. Det är en samlingspunkt för många, speciellt äldre och den ligger ju fantastiskt vackert intill Vänern, säger Lars Dahlberg.

Sigbritt Dagerfjord har ett hyreskontrakt och jobbar som massör och gympaledare på anläggningen. Hon är förvånad över kommunens agerande.

– Ingen har hört av sig om stängningen. Det enda jag vet är att mitt kontrakt är uppsagt. Detta är väldigt dåligt skött.

– Samtidigt anser jag att det är en kommunal angelägenhet att driva en motionscentral. Det gör ju bland andra Hammarö kommun, säger hon.

Så här säger Mats Ahrén om informationsbristen:

– När det gäller personalen så är det First camps ansvar. Beslutet om att arrendet inte ska förnyas togs redan i våras.

Vad kommer hända med den tränings- och hälsoverksamhet som finns i motionscentralen i dag?

– Vi ska försöka hitta ersättningslokaler under tiden motionscentralen är stängd.

Samtidigt ska Karlstads kommun satsa på utemiljön vid Skutberget.

– Ja, vi ska investera totalt 1,8 miljoner kronor under de kommande tre åren. Bland annat ska belysningen i eljusspåret bytas 2017, säger Mats Ahrén.

Det pågår även ett arbete med hela Skutbergsområdets framtid. En fördjupad översiktsplan ska tas fram. Där ska planerna på att delar av ytorna ska bli naturreservat utredas.

Det säger Lars Dahlberg, flitig motionär och användare av motionscentralen. Fortfarande är det full verksamhet där.

Men vid nyår stängs anläggningen eftersom First camps arrendekontrakt går ut. Även Skutbergsgårdens restaurang stängs.

– Vi kommer inte att förlänga kontraktet. Det är inte aktuellt eftersom vi inte har varit nöjda med hur de har drivit anläggningen, säger Mats Ahrén.

Och själva tänker man inte ta över.

– Nej, vi anser att någon privat är bättre på att driva en motionscentral. Vi söker därför någon som vill driva eller köpa verksamheten.

Hur snabbt kan den nya arrendatorn eller ägaren vara på plats?

– Ja, det kan ta lite tid för detta är långa processer. I bästa fall kan den öppnas igen nästa höst, säger Mats Ahrén.

Informationen om stängningen har dock varit mycket knapphändig. Varken de motionärer eller anställda hos First camp som NWT pratar med har fått veta någonting.

– Nej, det är precis som om kommunen mörkar det som är på gång, säger Lars Dahlberg som är kritisk till kommunens agerande.

– Man har inte marknadsfört den alls och öppettiderna har minskat under åren. Och nu är man inte heller intresserad av att ta över verksamheten.

– Kommunen borde i stället värna om motionscentralen. Det är en samlingspunkt för många, speciellt äldre och den ligger ju fantastiskt vackert intill Vänern, säger Lars Dahlberg.

Sigbritt Dagerfjord har ett hyreskontrakt och jobbar som massör och gympaledare på anläggningen. Hon är förvånad över kommunens agerande.

– Ingen har hört av sig om stängningen. Det enda jag vet är att mitt kontrakt är uppsagt. Detta är väldigt dåligt skött.

– Samtidigt anser jag att det är en kommunal angelägenhet att driva en motionscentral. Det gör ju bland andra Hammarö kommun, säger hon.

Så här säger Mats Ahrén om informationsbristen:

– När det gäller personalen så är det First camps ansvar. Beslutet om att arrendet inte ska förnyas togs redan i våras.

Vad kommer hända med den tränings- och hälsoverksamhet som finns i motionscentralen i dag?

– Vi ska försöka hitta ersättningslokaler under tiden motionscentralen är stängd.

Samtidigt ska Karlstads kommun satsa på utemiljön vid Skutberget.

– Ja, vi ska investera totalt 1,8 miljoner kronor under de kommande tre åren. Bland annat ska belysningen i eljusspåret bytas 2017, säger Mats Ahrén.

Det pågår även ett arbete med hela Skutbergsområdets framtid. En fördjupad översiktsplan ska tas fram. Där ska planerna på att delar av ytorna ska bli naturreservat utredas.