2016-09-23 17:10

2016-09-23 17:10

Utökar förskoleplatserna

KARLSTAD: Kommunen bygger nytt och kompletterar dagens lokaler

Karlstad växer och därmed utökas behovet av förskoleplatser. Därför ska kommunen bygga en helt ny cityförskola på Kanikenäset, ersätta en förskola på Rud med en ny och större och anlägga en förskoledel på Västerstrandsskolan i samband med utbyggnaden.

Det är inte bara grund- och gymnasieskolorna i Karlstad som genomgår om- och tillbyggnader. Även förskolorna behöver bli fler i takt med att befolkningen ökar.

En stor satsning görs på Kanikenäset där det nu byggs hundratals nya lägenheter.

– Där ska vi uppföra en cityförskola med fyra avdelningar och cirka 80 platser. Projektet kommer kosta 49 miljoner kronor och ska stå klart sommaren 2018, säger Nina Lindvall, lokalstrateg på barn- och ungdomsförvaltningen.

Ett ännu större projekt är omvandlingen av Rudsängens förskola på Rud.

– Den ska rivas och ersättas av en ny och större byggnad i två plan. Det innebär att vi går från sex till och åtta avdelningar och att platserna utökas från drygt 100 till drygt 140.

Klart 2020

– Priset för satsningen är 71 miljoner kronor och förskolan ska stå klar i mitten av 2020, säger Nina Lindvall.

Kommunen planerar även för en förskoledel med tre avdelningar i Västerstrandsskolan som ska byggas ut. I nya Fredricelundsskolan som ska ersätta dagens ska det också finnas en förskoledel.

– Och redan i mitten av december öppnar vi en ny avdelning i en paviljong för 18–20 barn vid förskolan vid Slussvakten.

– Totalt sett har vi bra koll på kön och kan i dag placera alla barn fyra månader efter att föräldrarna har ansökt om plats, men trycket ökar och det är svårt att veta hur snabbt befolkningen kommer öka.

Det är inte bara grund- och gymnasieskolorna i Karlstad som genomgår om- och tillbyggnader. Även förskolorna behöver bli fler i takt med att befolkningen ökar.

En stor satsning görs på Kanikenäset där det nu byggs hundratals nya lägenheter.

– Där ska vi uppföra en cityförskola med fyra avdelningar och cirka 80 platser. Projektet kommer kosta 49 miljoner kronor och ska stå klart sommaren 2018, säger Nina Lindvall, lokalstrateg på barn- och ungdomsförvaltningen.

Ett ännu större projekt är omvandlingen av Rudsängens förskola på Rud.

– Den ska rivas och ersättas av en ny och större byggnad i två plan. Det innebär att vi går från sex till och åtta avdelningar och att platserna utökas från drygt 100 till drygt 140.

Klart 2020

– Priset för satsningen är 71 miljoner kronor och förskolan ska stå klar i mitten av 2020, säger Nina Lindvall.

Kommunen planerar även för en förskoledel med tre avdelningar i Västerstrandsskolan som ska byggas ut. I nya Fredricelundsskolan som ska ersätta dagens ska det också finnas en förskoledel.

– Och redan i mitten av december öppnar vi en ny avdelning i en paviljong för 18–20 barn vid förskolan vid Slussvakten.

– Totalt sett har vi bra koll på kön och kan i dag placera alla barn fyra månader efter att föräldrarna har ansökt om plats, men trycket ökar och det är svårt att veta hur snabbt befolkningen kommer öka.