2016-09-22 13:34

2016-09-22 15:54

Ja till Västra Götaland

KARLSTAD: Region Värmland tog beslut

Region Värmland säger ja till en sammanslagning med Västra Götaland.
Beslutet togs efter en upprörd debatt. Regionrådet Stina Höök (M) totalsågade dessutom sin ordförande Tomas Ristes (S) ledarskap.

Region Värmlands styrelse behandlade regionfrågan på torsdagsförmiddagens styrelsemöte. Med röstsiffrorna 8-4 beslutade majoriteten att ställa sig bakom Indelningskommitténs förslag att Värmland går upp i Västra Götaland. Röstade ja gjorde Socialdemokraterna och Centern. Moderaterna reserverade sig mot beslutet liksom Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Debatten på mötet var upprörd. Allra argast var Stina Höök (M):

– Processen har varit under all kritik och det beror främst på ledarskapet i Region Värmland.

Syftar du på ordförande Tomas Riste (S)?

– Det här är en medlemsorganisation där vi företräder medlemmarna, men här hanterar man frågan på ett obegripligt sätt. Från oppositionen föreslog vi i första hand en återremiss, i andra hand ett avslag till förslaget.

Stina Höök vänder sig också mot skrivningen i det remissvar som nu skickas in från regionen.

– Vi anser att det är viktigt att regionens svar speglar den komplexitet frågan har. Det finns ingen politisk enighet i regionfrågan och det ansåg vi borde framkomma i remissvaret. Vi hade oavsett stått fast vid ett nej, men kanske kunnat enas om ett svar.

Nu blev det inte så.

”Starkare röst”

Tomas Riste förklarade majoritetens positiva inställning till en sammanslagning med Västra Götaland främst som en väg till mer resurser och större muskler.

– Om vi skulle stå utanför skulle vi vara ”loosers”, vi skulle vara tvungna att höja skatten och på helt egen hand behöva möta de utmaningar vi står inför. I och med en sammanslagning kan vi prata med en starkare röst.

Stina Höök anförde det motsatta:

– Av naturliga skäl kommer de flesta besluten att fattas i Göteborg, där också flest människor bor. Det är också där de största satsningarna kommer att göras. Vi ska alltså försöka slå oss fram i prioriteringsdiskussioner med 65 kommuner.

Vill se ett val emellan

Hon vill se ”åtminstone ett allmänt val passera” innan förändringen genomförs. Tillsammans med partikamraten Fredrik Larsson, landstingsråd, har hon också argumenterat för en folkomröstning i frågan.

Kommer ni fortsätta att driva den frågan?

– Att det ska passera ett allmänt val, ja. Delen som rör folkomröstning får vi väl diskutera. Men överlag kommer vi fortsätta att lyfta frågan om demokratiaspekten fram till det formella beslutet är fattat, säger Stina Höök.

Vänsterpartiet avstod från att rösta under voteringen, partiet har tidigare uttryckt att man vill se en regionsammanslagning med Svealand. Liberalerna och Sjukvårdspartiet har enbart ersättarplatser i regionstyrelsen och får därför lämna in eventuella reservationer i efterhand.

Definitivt svar

Regionstyrelsens beslut blir det definitiva från regionens sida. Fullmäktige tar inte upp frågan. Regionens remissvar är ett av många när det gäller regionfrågan. Kommunerna och landstinget är andra instanser somt tycker till. Landstingsstyrelsen beslutade i tisdags att skjuta fram sitt beslut till den 10 oktober, dagen före ett extra sammanträde i landstingsfullmäktige.

Region Värmlands styrelse behandlade regionfrågan på torsdagsförmiddagens styrelsemöte. Med röstsiffrorna 8-4 beslutade majoriteten att ställa sig bakom Indelningskommitténs förslag att Värmland går upp i Västra Götaland. Röstade ja gjorde Socialdemokraterna och Centern. Moderaterna reserverade sig mot beslutet liksom Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Debatten på mötet var upprörd. Allra argast var Stina Höök (M):

– Processen har varit under all kritik och det beror främst på ledarskapet i Region Värmland.

Syftar du på ordförande Tomas Riste (S)?

– Det här är en medlemsorganisation där vi företräder medlemmarna, men här hanterar man frågan på ett obegripligt sätt. Från oppositionen föreslog vi i första hand en återremiss, i andra hand ett avslag till förslaget.

Stina Höök vänder sig också mot skrivningen i det remissvar som nu skickas in från regionen.

– Vi anser att det är viktigt att regionens svar speglar den komplexitet frågan har. Det finns ingen politisk enighet i regionfrågan och det ansåg vi borde framkomma i remissvaret. Vi hade oavsett stått fast vid ett nej, men kanske kunnat enas om ett svar.

Nu blev det inte så.

”Starkare röst”

Tomas Riste förklarade majoritetens positiva inställning till en sammanslagning med Västra Götaland främst som en väg till mer resurser och större muskler.

– Om vi skulle stå utanför skulle vi vara ”loosers”, vi skulle vara tvungna att höja skatten och på helt egen hand behöva möta de utmaningar vi står inför. I och med en sammanslagning kan vi prata med en starkare röst.

Stina Höök anförde det motsatta:

– Av naturliga skäl kommer de flesta besluten att fattas i Göteborg, där också flest människor bor. Det är också där de största satsningarna kommer att göras. Vi ska alltså försöka slå oss fram i prioriteringsdiskussioner med 65 kommuner.

Vill se ett val emellan

Hon vill se ”åtminstone ett allmänt val passera” innan förändringen genomförs. Tillsammans med partikamraten Fredrik Larsson, landstingsråd, har hon också argumenterat för en folkomröstning i frågan.

Kommer ni fortsätta att driva den frågan?

– Att det ska passera ett allmänt val, ja. Delen som rör folkomröstning får vi väl diskutera. Men överlag kommer vi fortsätta att lyfta frågan om demokratiaspekten fram till det formella beslutet är fattat, säger Stina Höök.

Vänsterpartiet avstod från att rösta under voteringen, partiet har tidigare uttryckt att man vill se en regionsammanslagning med Svealand. Liberalerna och Sjukvårdspartiet har enbart ersättarplatser i regionstyrelsen och får därför lämna in eventuella reservationer i efterhand.

Definitivt svar

Regionstyrelsens beslut blir det definitiva från regionens sida. Fullmäktige tar inte upp frågan. Regionens remissvar är ett av många när det gäller regionfrågan. Kommunerna och landstinget är andra instanser somt tycker till. Landstingsstyrelsen beslutade i tisdags att skjuta fram sitt beslut till den 10 oktober, dagen före ett extra sammanträde i landstingsfullmäktige.