2016-09-22 16:10

2016-09-22 16:10

Hotar stämma Karlstads kommun på 3,2 miljoner

KARLSTAD: Värmlandsgården höjer kravet

Värmlandsgården i Torsby hotar att stämma Karlstads kommun på 3,2 miljoner. Man hävdar att det har funnits ett avtal med kommunen om 20 platser för ensamkommande unga.

Den 1 februari fick Karlstads kommun en faktura på 1 568 000 kronor från HVB-hemmet Värmlandsgården utanför Torsby.

I den påstod man att kommunen hade haft 20 ensamkommande barn och unga på boendet under januari. Men hos Karlstads kommun ställde man sig frågande till fakturan.

– Vi har inget avtal, varken skriftligt eller muntligt, med Värmlandsgården och har aldrig haft några ungdomar där, säger Erica Billow, ekonomichef vid kommunens arbetsmarknads- och socialförvaltning.

Därför bestred kommunen fakturan, men nu har det kommit ett nytt fakturakrav från Värmlandsgården och det har höjts till 3,2 miljoner kronor.

– Där framgår det att om vi inte betalade innan den 31 augusti så skulle de stämma oss på det beloppet.

– Men vi bestrider fortfarande deras krav, något som vi har meddelat dem via vår advokat och har inte betalat. Därefter har vi inte hört något från dem. Nu ligger bollen hos dem, säger Erica Billow.

Enligt Värmlandsgårdens advokat Clas Rosdahl vid advokatfirman Lindahl finns det bevisning att kommunen har tecknat ett avtal med Värmlandsgården.

– Det finns mejlväxling som visar det.

Vad händer nu?

– Vi resonerar med deras advokat om en förlikning. Vi har inte gjort någon stämning. Värmlandsgården har haft kostnader inför planeringen av de 20 platserna.

Värmlandsgården har även skickat ett fakturakrav till Enköpings kommun på 1,6 miljoner kronor. Även de bestrider att man har haft något avtal med HVB-hemmet.

Den 1 februari fick Karlstads kommun en faktura på 1 568 000 kronor från HVB-hemmet Värmlandsgården utanför Torsby.

I den påstod man att kommunen hade haft 20 ensamkommande barn och unga på boendet under januari. Men hos Karlstads kommun ställde man sig frågande till fakturan.

– Vi har inget avtal, varken skriftligt eller muntligt, med Värmlandsgården och har aldrig haft några ungdomar där, säger Erica Billow, ekonomichef vid kommunens arbetsmarknads- och socialförvaltning.

Därför bestred kommunen fakturan, men nu har det kommit ett nytt fakturakrav från Värmlandsgården och det har höjts till 3,2 miljoner kronor.

– Där framgår det att om vi inte betalade innan den 31 augusti så skulle de stämma oss på det beloppet.

– Men vi bestrider fortfarande deras krav, något som vi har meddelat dem via vår advokat och har inte betalat. Därefter har vi inte hört något från dem. Nu ligger bollen hos dem, säger Erica Billow.

Enligt Värmlandsgårdens advokat Clas Rosdahl vid advokatfirman Lindahl finns det bevisning att kommunen har tecknat ett avtal med Värmlandsgården.

– Det finns mejlväxling som visar det.

Vad händer nu?

– Vi resonerar med deras advokat om en förlikning. Vi har inte gjort någon stämning. Värmlandsgården har haft kostnader inför planeringen av de 20 platserna.

Värmlandsgården har även skickat ett fakturakrav till Enköpings kommun på 1,6 miljoner kronor. Även de bestrider att man har haft något avtal med HVB-hemmet.