2016-09-22 12:50

2016-09-22 16:44

Därför kraschade tåget

KARLSTAD: Trafikverkets rapport är klar

”Ögonblicket efter tvärstannade tågsättet och jag kastades handlöst bakåt i förarhytten”.
Så berättar föraren av det tåg som i april brakade genom stoppbocken och spårade ur på Karlstad station. Trafikverkets rapport är klar.

Strax före 14.30 lördagen den 9 april kom veterantåget från Stockholm fram till Karlstad. Passagerarna skulle bland annat besöka Lars Lerins konsthall.

När alla resande utom tågpersonalen gått av skulle tågsättet backas in på spår 20. Det var nu något gick fel. Väldigt fel.

Vittnen reagerade

Vittnen som bor nära stationen uppger till Trafikverkets utredare att de tidigt insåg att ”allt inte stod rätt till” och att ”detta tåg har för hög hastighet”.

Strax därefter small det och ett dammoln steg mot skyn.

Tåget hade med rejäl kraft brakat in i och igenom den sista stoppbocken och stannade endast ett par meter från Pressbyråkiosken.

Trafikverket konstaterar att en kontaktledningsstolpe kan ha hindrat vagnen från att fortsätta in i kiosken. Vidare hindrade en transformatorkiosk vagnen från att tippa och rasa ner på ett cykelställ. Som av ett under skadades ingen person utanför tåget.

Kastade sig

– När jag sedan märkte att farten inte minskade ropade jag att det här går alldeles för fort och därefter kastade jag mig på golvet i sista vestibulen.

Så berättar den person i tågpersonalen som hade i uppgift att vara så kallade signalgivare, det vill säga att hjälpa föraren med inbackningen på spår 20.

Trafikverkets analys av olyckan visar att föraren och signalgivaren hela tiden hade kontakt via mobiltelefon, men att de missförstod varandra och att föraren tolkade delar av signalgivarens samtal som ”allmänt prat”.

– Signalgivaren pratade hela tiden och jag tolkade det som allmän information för att jag skulle veta att kontakten inte brutits, berättar föraren.

Av förhören framgår att signalgivaren försökte uppdatera föraren om exakt hur långt kvar det var till stoppbocken.

– Detta meddelande uppfattade tydligen inte lokföraren, konstaterar han.

Lite orolig

Lokförarens redogörelse är dramatisk. Så här tolkade han kontakten med sin signalgivare:

– Han berättar att första vagnen gick genom växeln och något om antal stolpar kvar, sedan sa han att det gick lite fort och då blev jag lite orolig och nödbromsade. Ögonblicket efter tvärstannade tågsättet och jag kastades handlöst bakåt i förarhytten.

Hastigheten vid kraschen uppskattar han till cirka 25 kilometer i timmen.

Både föraren och signalgivaren har funderat på vad de kunde ha gjort annorlunda.

Kanske skulle jag ha bett föraren sänka farten tidigare, resonerar signalgivaren.

– Jag trodde en sådan här växling skulle gå utan minsta problem, säger lokföraren.

All inblandad personal hade såväl kompetens som behörighet.

Varken lokföraren eller signalgivaren gjorde sig skyldig till något brott. Den juridiska förundersökningen lades ner i förra veckan.

Enligt åklagaren förekom slarv, men inte av den omfattning att det fanns anledning att väcka åtal.

Lknande tillbud och olyckor har hänt tidigare på Karlstad station. I Trafikverkets utredning listas fyra händelser.

26 november 2006: SJ-tåg backade in på spår 21 och kolliderade med en stoppbock. Omfattande skador på stoppbock och spår.

22 februari 2010: Tågkompaniets tåg backade i låg hastighet in i stoppbocken på spår 21. Mindre skador.

17 september 2012: SJ-tåg kom i rullning bakåt strax före avgång och skadade stopplyktan på stoppbocken på spår 20.

23 februari 2013: Okänt tåg körde in i stoppbocken på spår 21. Mindre skador.

Strax före 14.30 lördagen den 9 april kom veterantåget från Stockholm fram till Karlstad. Passagerarna skulle bland annat besöka Lars Lerins konsthall.

När alla resande utom tågpersonalen gått av skulle tågsättet backas in på spår 20. Det var nu något gick fel. Väldigt fel.

Vittnen reagerade

Vittnen som bor nära stationen uppger till Trafikverkets utredare att de tidigt insåg att ”allt inte stod rätt till” och att ”detta tåg har för hög hastighet”.

Strax därefter small det och ett dammoln steg mot skyn.

Tåget hade med rejäl kraft brakat in i och igenom den sista stoppbocken och stannade endast ett par meter från Pressbyråkiosken.

Trafikverket konstaterar att en kontaktledningsstolpe kan ha hindrat vagnen från att fortsätta in i kiosken. Vidare hindrade en transformatorkiosk vagnen från att tippa och rasa ner på ett cykelställ. Som av ett under skadades ingen person utanför tåget.

Kastade sig

– När jag sedan märkte att farten inte minskade ropade jag att det här går alldeles för fort och därefter kastade jag mig på golvet i sista vestibulen.

Så berättar den person i tågpersonalen som hade i uppgift att vara så kallade signalgivare, det vill säga att hjälpa föraren med inbackningen på spår 20.

Trafikverkets analys av olyckan visar att föraren och signalgivaren hela tiden hade kontakt via mobiltelefon, men att de missförstod varandra och att föraren tolkade delar av signalgivarens samtal som ”allmänt prat”.

– Signalgivaren pratade hela tiden och jag tolkade det som allmän information för att jag skulle veta att kontakten inte brutits, berättar föraren.

Av förhören framgår att signalgivaren försökte uppdatera föraren om exakt hur långt kvar det var till stoppbocken.

– Detta meddelande uppfattade tydligen inte lokföraren, konstaterar han.

Lite orolig

Lokförarens redogörelse är dramatisk. Så här tolkade han kontakten med sin signalgivare:

– Han berättar att första vagnen gick genom växeln och något om antal stolpar kvar, sedan sa han att det gick lite fort och då blev jag lite orolig och nödbromsade. Ögonblicket efter tvärstannade tågsättet och jag kastades handlöst bakåt i förarhytten.

Hastigheten vid kraschen uppskattar han till cirka 25 kilometer i timmen.

Både föraren och signalgivaren har funderat på vad de kunde ha gjort annorlunda.

Kanske skulle jag ha bett föraren sänka farten tidigare, resonerar signalgivaren.

– Jag trodde en sådan här växling skulle gå utan minsta problem, säger lokföraren.

All inblandad personal hade såväl kompetens som behörighet.

Varken lokföraren eller signalgivaren gjorde sig skyldig till något brott. Den juridiska förundersökningen lades ner i förra veckan.

Enligt åklagaren förekom slarv, men inte av den omfattning att det fanns anledning att väcka åtal.

Lknande tillbud och olyckor har hänt tidigare på Karlstad station. I Trafikverkets utredning listas fyra händelser.

26 november 2006: SJ-tåg backade in på spår 21 och kolliderade med en stoppbock. Omfattande skador på stoppbock och spår.

22 februari 2010: Tågkompaniets tåg backade i låg hastighet in i stoppbocken på spår 21. Mindre skador.

17 september 2012: SJ-tåg kom i rullning bakåt strax före avgång och skadade stopplyktan på stoppbocken på spår 20.

23 februari 2013: Okänt tåg körde in i stoppbocken på spår 21. Mindre skador.