2016-09-20 06:00

2016-09-20 06:00

Succékören har kommit till Karlstad

VÄRMLAND: Körkoncept sprider sig över landet

Det började i Linköping för ett par år sedan.
Nu har kören Joyvoice fått syskon runt om i landet. Ett av de senaste finns i Karlstad.

Linköpingsbon Hanna Rydman hade varit med i tv-programmet Körslaget när hon fick idén att starta kören Joyvoice. Sedan dess har körkonceptet letat sig ut i landet.

Joyvoice finns nu på 31 olika orter runt om i landet och har enligt egna hemsidan fler än 3 000 medlemmar. I Karlstad var det premiär förra veckan. Här har 140 personer anmält sig för att vara med och sjunga.

– Det är en sådan glädje som man får dela med andra. Det finns de som kanske inte vågar sjunga själva, men när man är ett så stort gäng så vågar man trycka på! säger Felicia Ahlbäck, ledare för Karlstadskören.

Vid tolv tillfällen under hösten ska körens medlemmar träna in en repertoar. Sedan är det dags för avslutningskonsert.

Linköpingsbon Hanna Rydman hade varit med i tv-programmet Körslaget när hon fick idén att starta kören Joyvoice. Sedan dess har körkonceptet letat sig ut i landet.

Joyvoice finns nu på 31 olika orter runt om i landet och har enligt egna hemsidan fler än 3 000 medlemmar. I Karlstad var det premiär förra veckan. Här har 140 personer anmält sig för att vara med och sjunga.

– Det är en sådan glädje som man får dela med andra. Det finns de som kanske inte vågar sjunga själva, men när man är ett så stort gäng så vågar man trycka på! säger Felicia Ahlbäck, ledare för Karlstadskören.

Vid tolv tillfällen under hösten ska körens medlemmar träna in en repertoar. Sedan är det dags för avslutningskonsert.