2016-09-20 12:16

2016-09-20 16:12

Skattebetalarna får ta notan för olagligt flygstöd

KARLSTAD: Näringslivet kom lindrigt undan

Det blir Karlstads skattebetalare som får ta notan.
Merparten av de 15 miljoner kronor i förlustgaranti som det brittiska flygbolaget BMI fick för att starta flyglinjen till Frankfurt hamnar på skattsedeln.

Domstolarna slog redan i våras slutligen fast att bolagsbildningen 2014 var ett brott mot såväl kommunallagen som EU:s stadsstödsregler.

Nu har Karlstads kommun och Handelskammaren Värmland kommit överens om att VNAB, Värmlands Näringslivsutveckling AB, ska likvideras.

Handelskammaren fick aktiemajoriteten i bolaget. Kommunen har betalat 13,6 av de 15 satsade miljonerna visar det sig nu när bolaget ska avvecklas.

Uppgörelsen byggde på att Handelskammaren och kommunen på sikt skulle dela lika på kostnaderna.

Men någon juridisk möjlighet att kräva Handelskammaren, eller BMI som fått pengarna, på återbetalning ser inte kommunens företrädare.

Ett misslyckande

– Det är naturligtvis ett misslyckande att få ett beslut upphävt, säger Lars Sätterberg, vd i det kommunala moderbolaget Stadshus AB. Det positiva är att vi under två år haft en flyglinje som gynnat både näringslivet och besöksnäringen.

Han är också mindre nöjd med vad han kallar bristande möjligheter att kräva det värmländska näringslivet på återbetalning.

Vilket Handelskammaren genom vd Frida Johansson säger beror på den glädjekalkyl som togs fram när Frankfurtlinjen skulle etableras.

Kollektivtrafik

– Näringslivet har både betalat och försökt betala, säger hon. Att summan blev mycket lägre beror på att behovsanalysen som togs fram låg långt från verkligheten.

Nu anser man att flyget ska betraktas som övrig kollektivtrafik. Region Värmland har redan lovat hjälpa till med finansieringen när en ny upphandling av en internationell hub nu ska inledas.

– Hur många reagerar när Värmlandstrafik vill köpa nya tåg för 400 miljoner, undrar Frida Johansson.

 

Domstolarna slog redan i våras slutligen fast att bolagsbildningen 2014 var ett brott mot såväl kommunallagen som EU:s stadsstödsregler.

Nu har Karlstads kommun och Handelskammaren Värmland kommit överens om att VNAB, Värmlands Näringslivsutveckling AB, ska likvideras.

Handelskammaren fick aktiemajoriteten i bolaget. Kommunen har betalat 13,6 av de 15 satsade miljonerna visar det sig nu när bolaget ska avvecklas.

Uppgörelsen byggde på att Handelskammaren och kommunen på sikt skulle dela lika på kostnaderna.

Men någon juridisk möjlighet att kräva Handelskammaren, eller BMI som fått pengarna, på återbetalning ser inte kommunens företrädare.

Ett misslyckande

– Det är naturligtvis ett misslyckande att få ett beslut upphävt, säger Lars Sätterberg, vd i det kommunala moderbolaget Stadshus AB. Det positiva är att vi under två år haft en flyglinje som gynnat både näringslivet och besöksnäringen.

Han är också mindre nöjd med vad han kallar bristande möjligheter att kräva det värmländska näringslivet på återbetalning.

Vilket Handelskammaren genom vd Frida Johansson säger beror på den glädjekalkyl som togs fram när Frankfurtlinjen skulle etableras.

Kollektivtrafik

– Näringslivet har både betalat och försökt betala, säger hon. Att summan blev mycket lägre beror på att behovsanalysen som togs fram låg långt från verkligheten.

Nu anser man att flyget ska betraktas som övrig kollektivtrafik. Region Värmland har redan lovat hjälpa till med finansieringen när en ny upphandling av en internationell hub nu ska inledas.

– Hur många reagerar när Värmlandstrafik vill köpa nya tåg för 400 miljoner, undrar Frida Johansson.