2016-09-20 15:27

2016-09-20 15:27

KBAB planerar för ett åttavåningshus vid rondellen

KARLSTAD: Vill även bygga över hundra lägenheter på Gruvlyckan

KBAB vill bygga ett åttavåningshus med 42 lägenheter på Norra Allén 1 strax intill Rudsrondellen.
På platsen finns i dag ett tvåvåningshus med bland annat en närbutik. KBAB planerar även för över nya 100 lägenheter på Gruvlyckan.

– Karlstad behöver fler bostäder i bra lägen. Dagens tvåvåningshus vid Rudsrondellen är från början av 1970-talet och är ett av flera där som har utretts för renovering.

– Men eftersom det bara finns tre lägenheter där anser vi att tomten kan utnyttjas bättre, säger Gunnar Persson, verksamhetsutvecklare på KBAB.

Man föreslår att dagens hus som bland annat innehåller en närbutik och ett tvätteri rivs och ersätts med ett åttavåningshus.

– Det är upp till kommunen att godkänna det. Hyresgästföreningen är positiv.

Projektet är tänkt att innehålla 14 ettor och tvåor, tolv treor och två fyror samt en kommersiell lokal i markplanet. Dessutom ingår ett parkeringsdäck på baksidan.

Sex radhus

I ansökan redovisar KBAB även byggmöjligheter på de två närliggande fastigheterna Arkitekten 4 och Mekanisten 12. Det handlar om ett nytt punkthus med 28 lägenheter respektive sex radhus.

– Punkthuset är dock inte aktuellt i nuläget. Radhusen är tänkta att byggas på det som nu är en grusparkering tvärs över för åttavåningshuset längs Norra Allén, säger Gunnar Persson.

KBAB vill även bygga nytt på Gruvlyckan. Ett stort projekt är på gång.

– Det handlar om en tomt där det i dag finns en panncentral och parkering mellan mejeriet och Engelska skolan.

– Här kan det bli plats för över 100 lägenheter. Vi har fått en markanvisning av teknik- och fastighetsförvaltningen som äger tomten. Men vi är ännu tidigt i projektet.

– Karlstad behöver fler bostäder i bra lägen. Dagens tvåvåningshus vid Rudsrondellen är från början av 1970-talet och är ett av flera där som har utretts för renovering.

– Men eftersom det bara finns tre lägenheter där anser vi att tomten kan utnyttjas bättre, säger Gunnar Persson, verksamhetsutvecklare på KBAB.

Man föreslår att dagens hus som bland annat innehåller en närbutik och ett tvätteri rivs och ersätts med ett åttavåningshus.

– Det är upp till kommunen att godkänna det. Hyresgästföreningen är positiv.

Projektet är tänkt att innehålla 14 ettor och tvåor, tolv treor och två fyror samt en kommersiell lokal i markplanet. Dessutom ingår ett parkeringsdäck på baksidan.

Sex radhus

I ansökan redovisar KBAB även byggmöjligheter på de två närliggande fastigheterna Arkitekten 4 och Mekanisten 12. Det handlar om ett nytt punkthus med 28 lägenheter respektive sex radhus.

– Punkthuset är dock inte aktuellt i nuläget. Radhusen är tänkta att byggas på det som nu är en grusparkering tvärs över för åttavåningshuset längs Norra Allén, säger Gunnar Persson.

KBAB vill även bygga nytt på Gruvlyckan. Ett stort projekt är på gång.

– Det handlar om en tomt där det i dag finns en panncentral och parkering mellan mejeriet och Engelska skolan.

– Här kan det bli plats för över 100 lägenheter. Vi har fått en markanvisning av teknik- och fastighetsförvaltningen som äger tomten. Men vi är ännu tidigt i projektet.