2016-09-20 12:58

2016-09-20 12:58

Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad

BUDGET 2017: Flyttar nästa år

Regeringen vill flytta Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad nästa år.
Samtidigt föreslås myndigheten få ytterligare 21 miljoner kronor de kommande åren.

Att köpa en bostad är för många den största affären man gör i sitt liv. Samtidigt visar undersökningar att mäklartjänster är en av de mest problematiska marknaderna för konsumenter. Regeringen föreslår därför en ökning av Fastighetsmäklarinspektionens anslag i budgetpropositionen för 2017, skriver regeringen på sin hemsida.

– Med ökade resurser kan Fastighetsmäklarinspektionen stärka sitt arbete och vidta de åtgärder som krävs för att vi som konsumenter ska kunna känna oss trygga när vi köper en bostad, säger konsumentminister Per Bolund i en kommentar.

Samtidigt vill regeringen flytta myndigheten till Karlstad under 2017. På regeringens hemsida står att läsa att flytten bland annat ska ge möjligheter till ökade synergier med Konsumentverket, som också kommer få i uppdrag att i årets konsumentrapport särskilt belysa ”fastighetsmäklarområdet”.

Fler samarbeten

– Omlokaliseringen innebär att Fastighetsmäklarinspektionen och Konsumentverket kan starta ett utvecklingsarbete med möjligheter till synergier och samarbeten i fokus, säger Per Bolund. Närheten till Konsumentverket tillsammans med anslagsförstärkningen kommer att lägga en långsiktig grund för en mer aktiv och omfattande tillsyn.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Att köpa en bostad är för många den största affären man gör i sitt liv. Samtidigt visar undersökningar att mäklartjänster är en av de mest problematiska marknaderna för konsumenter. Regeringen föreslår därför en ökning av Fastighetsmäklarinspektionens anslag i budgetpropositionen för 2017, skriver regeringen på sin hemsida.

– Med ökade resurser kan Fastighetsmäklarinspektionen stärka sitt arbete och vidta de åtgärder som krävs för att vi som konsumenter ska kunna känna oss trygga när vi köper en bostad, säger konsumentminister Per Bolund i en kommentar.

Samtidigt vill regeringen flytta myndigheten till Karlstad under 2017. På regeringens hemsida står att läsa att flytten bland annat ska ge möjligheter till ökade synergier med Konsumentverket, som också kommer få i uppdrag att i årets konsumentrapport särskilt belysa ”fastighetsmäklarområdet”.

Fler samarbeten

– Omlokaliseringen innebär att Fastighetsmäklarinspektionen och Konsumentverket kan starta ett utvecklingsarbete med möjligheter till synergier och samarbeten i fokus, säger Per Bolund. Närheten till Konsumentverket tillsammans med anslagsförstärkningen kommer att lägga en långsiktig grund för en mer aktiv och omfattande tillsyn.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.