2016-09-19 17:48

2016-09-19 17:48

Tabletter försvann ur skåp

KARLSTAD

Karlstads kommun har gjort en så kallad lex Sarah-utredning efter att en boende vid ett vårdboende blivit bestulen på läkemedel.

Sju tabletter av ett narkotiskt preparat har försvunnit från ett låst läkemedelsskåp. Även för andra patienter har det försvunnit behovstabletter.

I utredningen framkommer det att det har funnits ett för stort antal tabletter i skåpet och att kontroll inte har gjorts enligt rutin. Åtgärder har vidtagits för att klargöra vad som har hänt och för att förhindra upprepning.

Händelsen är polisanmäld.

Sju tabletter av ett narkotiskt preparat har försvunnit från ett låst läkemedelsskåp. Även för andra patienter har det försvunnit behovstabletter.

I utredningen framkommer det att det har funnits ett för stort antal tabletter i skåpet och att kontroll inte har gjorts enligt rutin. Åtgärder har vidtagits för att klargöra vad som har hänt och för att förhindra upprepning.

Händelsen är polisanmäld.