2016-09-19 08:48

2016-09-19 08:48

Nytt byggnadsvårdspris

KARLSTAD

Karlstad kommun efterlyser förslag på vem som har gjort en insats för historien och satsat på byggnadsvård när de renoverat en byggnad.

Det är dags att nominera kandidater till kommunens nya byggnadsvårdspris som delas ut i november. Prisets syfte är att belöna och uppmuntra värdefulla insatser inom byggnadsvård och byggnadskultur.

– Att värna om vår kulturmiljö är ett gemensamt ansvar som vi delar med Karlstadsborna. Därför är det även viktigt att vi tar hjälp av dem för att hitta våra guldkorn och de eldsjälar som gör en viktig insats, säger stadsarkitekt Henrik Sjöberg.

Mer om hur du nominerar finner du på Karlstad kommuns hemsida. Från och med 2017 kommer priset att delas ut i juni varje år.

Det är dags att nominera kandidater till kommunens nya byggnadsvårdspris som delas ut i november. Prisets syfte är att belöna och uppmuntra värdefulla insatser inom byggnadsvård och byggnadskultur.

– Att värna om vår kulturmiljö är ett gemensamt ansvar som vi delar med Karlstadsborna. Därför är det även viktigt att vi tar hjälp av dem för att hitta våra guldkorn och de eldsjälar som gör en viktig insats, säger stadsarkitekt Henrik Sjöberg.

Mer om hur du nominerar finner du på Karlstad kommuns hemsida. Från och med 2017 kommer priset att delas ut i juni varje år.