2016-09-19 08:59

2016-10-10 09:42

Karlstads väg mot liten storstad

KARLSTAD: Viktigt läge för centrum att hänga med i utvecklingen

I takt med att Karlstad växer måste även centrum hänga med. I dokumentet Framtidens stad presenteras förslag för att skapa ett mer levande och spännande centrum.

Det har satsats på älvstråk, gallerior och bostadsbyggande i Karlstad. Nu är det dags för resten av centrum att hänga med i utvecklingen.

Med hjälp av olika workshops och synpunkter från allmänheten via ett formulär på Karlstads kommuns hemsida har översiktsplanerare Ann Catrin Kärnä och samhällsstrateg Olle Wikberg på Tillväxtcentrum tagit fram ett förslag på inriktningsmål för att stärka upplevelsevärdena i Karlstad centrum.

Identitetslös

– Vi fick in väldigt många synpunkter, över 700 svar totalt. Vattnet, grönskan och kaffedoften är några exempel på den positiva delen. Mycket negativt handlar om arkitekturen som identitetslös, storskaligt, långt och rakt, gått och trist. Syftet med inriktningsmålen är att vända den bilden av centrum och att skapa en mer levande, spännande och trygg innerstad i Karlstad, säger Ann Catrin Kärnä.

Fokus ligger på det offentliga rummet och utrymme för stadens ”gratisliv”. Mer oväntade inslag och mer vågad ny arkitektur som kan samspela med den gamla efterfrågas.

– Man ska kunna vistas på en trivsam plats utan att behöva handla för att skapa en levande mötesplats. Gågatorna har stor utvecklingspotential och förlänga centrum genom att skapa ett naturligt och intressant Hagastråk. Centrumhandeln behöver expandera, vi har en väldigt liten citykärna för en stad av Karlstads storlek.

– Det som byggs nytt ska hålla den arkitektoniska kvalitet så den blir kulturhistoriskt intressant även i framtiden, fortsätter hon.

Dold domkyrka

Det finns också en stor efterfrågan av fler lokaler för mindre aktörer.

– Det kan vi också stärka genom att binda ihop stadsdelarna så att folk leds vidare, mot Nordstan och östra delarna av centrum. Dessutom är Domkyrkan dold som besöksmål, trots att den ligger så centralt. Det är en oas att lyfta fram.

Den 20 september skickar kommunstyrelsen ut handlingen för en slutlig kommunal samordning.

Det har satsats på älvstråk, gallerior och bostadsbyggande i Karlstad. Nu är det dags för resten av centrum att hänga med i utvecklingen.

Med hjälp av olika workshops och synpunkter från allmänheten via ett formulär på Karlstads kommuns hemsida har översiktsplanerare Ann Catrin Kärnä och samhällsstrateg Olle Wikberg på Tillväxtcentrum tagit fram ett förslag på inriktningsmål för att stärka upplevelsevärdena i Karlstad centrum.

Identitetslös

– Vi fick in väldigt många synpunkter, över 700 svar totalt. Vattnet, grönskan och kaffedoften är några exempel på den positiva delen. Mycket negativt handlar om arkitekturen som identitetslös, storskaligt, långt och rakt, gått och trist. Syftet med inriktningsmålen är att vända den bilden av centrum och att skapa en mer levande, spännande och trygg innerstad i Karlstad, säger Ann Catrin Kärnä.

Fokus ligger på det offentliga rummet och utrymme för stadens ”gratisliv”. Mer oväntade inslag och mer vågad ny arkitektur som kan samspela med den gamla efterfrågas.

– Man ska kunna vistas på en trivsam plats utan att behöva handla för att skapa en levande mötesplats. Gågatorna har stor utvecklingspotential och förlänga centrum genom att skapa ett naturligt och intressant Hagastråk. Centrumhandeln behöver expandera, vi har en väldigt liten citykärna för en stad av Karlstads storlek.

– Det som byggs nytt ska hålla den arkitektoniska kvalitet så den blir kulturhistoriskt intressant även i framtiden, fortsätter hon.

Dold domkyrka

Det finns också en stor efterfrågan av fler lokaler för mindre aktörer.

– Det kan vi också stärka genom att binda ihop stadsdelarna så att folk leds vidare, mot Nordstan och östra delarna av centrum. Dessutom är Domkyrkan dold som besöksmål, trots att den ligger så centralt. Det är en oas att lyfta fram.

Den 20 september skickar kommunstyrelsen ut handlingen för en slutlig kommunal samordning.