2016-09-17 06:00

2016-09-17 06:00

Låg älv blottar bankar

KARLSTAD: Omfattande muddringsplan väntar på klartecken

Klarälven i Karlstad är låg – även om det återstår en bit till rekordnivån.
Det låga vattenståndet blottar ett antal av alla sandbankar som kommunen vill ta bort. Omfattande muddring planeras.

Sandbanken nedanför teatern i centrala Karlstad blir bara större och större och sedan en tid tillbaka växer det till och med gräs på den.

Lite längre nedströms sticker stenar upp som i normala fall döljs under ytan. Fåglar tackar för sina tillfälliga sittplatser.

– Älven är riktigt låg nu, säger Stefan Björkman på Karlstads kommun.

Kommunen mäter vattenståndet dagligen. Vid Sundsta var nivån på fredagen 44,54 meter över havet.

23 april 1956 var nivån rekordlåg: 44,02 meter över havet. Högst hittills var älven vid Sundsta i september 1957: 47,15 meter över havet.

Inget rekord just nu som sagt. Men förhållandevis lågt vattenstånd och tillräckligt lågt för att blotta många av de sandbankar som kommunen vill ta bort.

– Vi önskar att muddra och har lämnat in en ansökan till mark- och miljödomstolen, berättar markingenjör Sofia Rolén.

Helhetsgrepp

För första gången vill Karlstad kommun ta ett helhetsgrepp och har gjort en muddringsplan för hela älvsträckan, från Almar till förgreningen vid Sandgrundsudden samt älvens västra fåra till mynningen vid Rörskär.

– Huvudsyftet är att minska översvämningsrisken längs älven, säger Sofia Rolén.

Minskad risk för isproppar och ökad framkomlighet för båttrafiken är andra vinster om muddringen genomförs.

När kommunen kan inleda arbetet beror på domstolens beslut. När beslutet kommer är oklart.

Hur många sandbankar handlar det om?

– Vi pratar om en yta, inte om antal, säger Sofia Rolén.

Sanden från den kommande muddringen, om den blir av, är tänkt att användas som utfyllnadsmaterial på bland annat Jakobsberg.

Sandbanken nedanför teatern i centrala Karlstad blir bara större och större och sedan en tid tillbaka växer det till och med gräs på den.

Lite längre nedströms sticker stenar upp som i normala fall döljs under ytan. Fåglar tackar för sina tillfälliga sittplatser.

– Älven är riktigt låg nu, säger Stefan Björkman på Karlstads kommun.

Kommunen mäter vattenståndet dagligen. Vid Sundsta var nivån på fredagen 44,54 meter över havet.

23 april 1956 var nivån rekordlåg: 44,02 meter över havet. Högst hittills var älven vid Sundsta i september 1957: 47,15 meter över havet.

Inget rekord just nu som sagt. Men förhållandevis lågt vattenstånd och tillräckligt lågt för att blotta många av de sandbankar som kommunen vill ta bort.

– Vi önskar att muddra och har lämnat in en ansökan till mark- och miljödomstolen, berättar markingenjör Sofia Rolén.

Helhetsgrepp

För första gången vill Karlstad kommun ta ett helhetsgrepp och har gjort en muddringsplan för hela älvsträckan, från Almar till förgreningen vid Sandgrundsudden samt älvens västra fåra till mynningen vid Rörskär.

– Huvudsyftet är att minska översvämningsrisken längs älven, säger Sofia Rolén.

Minskad risk för isproppar och ökad framkomlighet för båttrafiken är andra vinster om muddringen genomförs.

När kommunen kan inleda arbetet beror på domstolens beslut. När beslutet kommer är oklart.

Hur många sandbankar handlar det om?

– Vi pratar om en yta, inte om antal, säger Sofia Rolén.

Sanden från den kommande muddringen, om den blir av, är tänkt att användas som utfyllnadsmaterial på bland annat Jakobsberg.