2016-09-16 10:49

2016-09-16 10:49

Pressträff om centrums framtid

KARLSTAD

Nu på tisdag kallar Karlstads kommun till pressträff för att presentera sin vision för Karlstads centrum om 15 år.

I pressinbjudan skriver kommunen att Karlstad växer och står inför ” den största stadsomvandlingen i modern tid”.

Nu finns ett förslag till plan för vad som ska hända. Planen är vad som kallas en stadsdelsvision för Tingvallastaden och sträcker sig alltså 15 år framåt i tiden.

På onsdag väntas stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om att planen ska ut på samråd med allmänheten. Samrådstiden sträcker sig mellan 10 oktober och 14 november.

Under pressträffen utlovas media få ta del av hela ärendet och bilder på hur kommunen tänker sig genomföra stadsomvandlingen.

I pressinbjudan skriver kommunen att Karlstad växer och står inför ” den största stadsomvandlingen i modern tid”.

Nu finns ett förslag till plan för vad som ska hända. Planen är vad som kallas en stadsdelsvision för Tingvallastaden och sträcker sig alltså 15 år framåt i tiden.

På onsdag väntas stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om att planen ska ut på samråd med allmänheten. Samrådstiden sträcker sig mellan 10 oktober och 14 november.

Under pressträffen utlovas media få ta del av hela ärendet och bilder på hur kommunen tänker sig genomföra stadsomvandlingen.