2016-09-16 13:11

2016-09-19 13:24

Nybyggd bro ska på plats

KARLSTAD

Packhusgatan är delsvis avstängd på grund av bygget vid Kanikenäset. Under fredagseftermiddagen ska den nybyggda gång- och cykelporten lyftas på plats. Hanna Nyström är platsledare och berättar om bygget.