2016-09-16 19:13

2016-09-16 19:13

Färre patienter till akuten

SJUKVÅRDLandstingets nya bedömningsbilar visar resultat

500 patienter färre till akuten på fyra månader.
Bedömningsbilarnas arbete har gjort en tydlig skillnad.

Rätt vårdnivå är ledord i landstingets pågående utvecklingsarbete. I december förra året invigdes den första bedömningsbilen som är ett led i den utvecklingen. Bilen är placerad i Karlstad. I maj togs den andra som är placerad i Sunne i bruk.

Wolmer Edqvist är verksamhetschef på ambulanssjukvården på Landstinget i Värmland, han är nöjd med de siffror som en första uppföljning visar. En minskning med 500 patienter till akuten under fyramånadersperiod.

– Dels frigörs ambulansen för akuta fall, dels slipper patienter som inte är akut sjuka vänta i timmar på akuten.

Ingen bår

Bedömningsbilarna är utrustade på samma sätt som ambulanser förutom att man inte har bår eller fixationsutrustning. En sjuksköterska bemannar bilen och åker ensam på utryckning.

Kostnaden för en bedömningsbil jämfört med en ambulans bedömer Wolmer Edqvist till cirka en tredjedel.

Tanken är att avlasta ambulansen och akutvården. Bedömningsbilen ska göra en första undersökning och, med hjälp av jourläkare på telefon, bestämma vilken åtgärd som är nödvändig.

– Från maj till augusti åkte bedömningsbilen på 676 larm, i 21 procent av fallen rekvirerades ambulans, berättar Wolmer Edqvist.

I vart femte fall fick patienten vård på plats hemma, och var fjärde hänvisades vidare till annan vård.

Mest äldre

Äldre multisjuka är de som mest utnyttjar möjligheten. Största andelen är 80–89 år med yrsel, smärta, nedsatthet eller ångest.

Under ett drygt halvår har en sjuksköterska suttit med på SOS-alarm för att hjälpa personalen att bedöma vilka larm som lämpar sig.

– Den satsningen har varit väldigt positiv. Hade vi haft resurser hade det varit önskvärt att fortsätta, säger Wolmer Edqvist.

Kommer vi att få se fler bedömningsbilar i Värmland?

– Först ska det gå ett år och en större utvärdering göras.

För transporter

Förutom bedömningsbilarna finns numera även två så kallade lättvårdsambulanser.

– De frigör också ambulansen. De körs av en sjuksköterska och transporterar patienter som behöver mer avancerad vård än det som kan ges i en liggande sjuktransport.

Rätt vårdnivå är ledord i landstingets pågående utvecklingsarbete. I december förra året invigdes den första bedömningsbilen som är ett led i den utvecklingen. Bilen är placerad i Karlstad. I maj togs den andra som är placerad i Sunne i bruk.

Wolmer Edqvist är verksamhetschef på ambulanssjukvården på Landstinget i Värmland, han är nöjd med de siffror som en första uppföljning visar. En minskning med 500 patienter till akuten under fyramånadersperiod.

– Dels frigörs ambulansen för akuta fall, dels slipper patienter som inte är akut sjuka vänta i timmar på akuten.

Ingen bår

Bedömningsbilarna är utrustade på samma sätt som ambulanser förutom att man inte har bår eller fixationsutrustning. En sjuksköterska bemannar bilen och åker ensam på utryckning.

Kostnaden för en bedömningsbil jämfört med en ambulans bedömer Wolmer Edqvist till cirka en tredjedel.

Tanken är att avlasta ambulansen och akutvården. Bedömningsbilen ska göra en första undersökning och, med hjälp av jourläkare på telefon, bestämma vilken åtgärd som är nödvändig.

– Från maj till augusti åkte bedömningsbilen på 676 larm, i 21 procent av fallen rekvirerades ambulans, berättar Wolmer Edqvist.

I vart femte fall fick patienten vård på plats hemma, och var fjärde hänvisades vidare till annan vård.

Mest äldre

Äldre multisjuka är de som mest utnyttjar möjligheten. Största andelen är 80–89 år med yrsel, smärta, nedsatthet eller ångest.

Under ett drygt halvår har en sjuksköterska suttit med på SOS-alarm för att hjälpa personalen att bedöma vilka larm som lämpar sig.

– Den satsningen har varit väldigt positiv. Hade vi haft resurser hade det varit önskvärt att fortsätta, säger Wolmer Edqvist.

Kommer vi att få se fler bedömningsbilar i Värmland?

– Först ska det gå ett år och en större utvärdering göras.

För transporter

Förutom bedömningsbilarna finns numera även två så kallade lättvårdsambulanser.

– De frigör också ambulansen. De körs av en sjuksköterska och transporterar patienter som behöver mer avancerad vård än det som kan ges i en liggande sjuktransport.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.