2016-09-10 06:00

2016-09-10 06:37

4 800 värmlänningar väntar på operation

LANDSTINGET: Områdeschef Eva Stjernström: Det är inte acceptabelt

Nästan fem tusen personer köade för operation i Värmland i juli.
– Det är alldeles på tok för många, säger Eva Stjernström områdeschef för slutenvården.

Under perioden januari till juli 2016 gjordes 318 operationer färre inom Landstinget i Värmland än året innan.

I höst intensifierar landstinget arbetet med att korta köerna.

– Det är en väldigt viktig kvalitetsparameter för oss, vi förstår vad det innebär med långa väntetider, säger Eva Stjernström.

Tar tid

I juli hade bara lite drygt hälften av de som väntade på operation eller åtgärd fått hjälp inom vårdgarantins tremånadersgräns. I januari var siffran 74 procent.

– Det är inte acceptabelt med 57 procent. Personalen känner av att så här ska det inte vara. 90 procent vore en rimlig siffra. Men att nå dit tar lite tid, säger Eva Stjernström.

Många faktorer

Nu ska produktions- och kapacitetsplanering gås igenom för att öka effektiviteten.

– Det är många faktorer som ska kartläggas. Vi har nytt hus och nya rutiner, tillgången på vårdplatser har också betydelse. I sommar har vi haft 15 procent färre platser jämfört med i fjol på grund av brist på sjuksköterskor, säger Eva Stjernström.

Inflödet av patienter är ungefär detsamma som förra året, ändå ökar köerna.

– Vi tappar i produktion generellt. Men det ser väldigt olika ut mellan klinikerna. Ögon som inte opererar i nya operationshuset har ökat produktionen med 7 ,4 procent jämfört med i fjol, säger Eva Stjernström.

I höst ska allting ses över – bytestider mellan operationer, personal och lokaler.

– Målet är att vara nere på 2 000-2 500 patienter i kö om ett år.


 

Köer till vården

Antal väntande till operation/åtgärd i Landstinget i Värmland juli 2016

Gynekologi255
Handkirurgi232
Hjärtsjukvård21
Kirurgi648
Kärlkirurgi43
Ortopedi784
Plastikkirurgi55
Ryggkirurgi33
Urologi558
Ögon1011
Öron, näs och hals inklusive hjälpmedel           1213
Totalt Liv4853

 Antal väntande till första besök inom specialiserade vården

Verksamhetjuli 2016
Allmän kirurgi738
Kvinnosjukvård486
Ortopedi277
Urologi217
Ögonsjukvård       1160


Ögonsjukvården står utanför operationscentrum och har ökat sin produktion med 7,4 procent jämfört med förra året.

Verksamhetschef Lennart Sjöbom : En förklaring kan vara att vi äger hela processen. Vi har gjort fler operationer och haft fler besök men vi klarar ändå inte uppdraget för trycket på oss är större så. Vi får in 1 000 remisser i månaden. Vi har 56 000 patientbesök per år.


 

Öron-näsa-hals487
Allmän internmedicin        82
Barn- och ungdomsmedicin           492

 


Barn- och ungdomsmedicin hade 340 personer i kö i januari 2016 i juli var siffran 492. Verksamhetschef Maria Lindström Bagge:

– Vi har en ökad inströmning av enklare fall som borde hanterats av primärvården. Vi har också ett ökat sökmönster där föräldrar oroar sig för enkla saker. Det är mycket information och kunskap som behöver ut. vi har inför ett system där sköterskor ringer upp innan vi bokar ett besök för att trygga att de som verkligen behöver hjälp får det.
 

Cancersjukvård43
Endokrinologi74
Hematologi24
Hjärtsjukvård81
Hudsjukvård822

 


Hudsjukvården hade 484 personer i kö i januari 2016 i juli var siffran 822. Verksamhetschef Lena Larsson:

– Det är flera orsaker. Första och främst har vi varit lite färre personal än önskvärt i sommar med flera föräldraledigheter och semestrar. I juni införde vi ett standardiserat vårdförlopp för misstänkt malignt melanom. Den som har en remiss eller egen vårdbegäran med stark misstanke om malignt melanom ska få en tid och eventuell åtgärd inom sju dagar. Det gör at det blir en viss undanträngningseffekt, de med snälla tumörer får vänta längre. Vi har inför ett system med snabba bedömningar och är nu fullt bemannade igen. Vi tror att vi kommer att komma tillbaka till att uppfylla vårdgarantin som vi gjort tidigare.
 

Lungsjukvård118
Mag- och tarmsjukvård14
Neurologi130
Njurmedicin21
Reumatisk sjukvård82
Specialiserad smärtmottagning       59
Psykiatri - barn147
Psykiatri - vuxna156
Totalt5 710

 

Källa: Liv

 


Andel som väntat mindre än 90 dagar exklusive patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan i juli 2016, Landstinget i Värmland

Besök Värmland83%
Allmän kirurgi87%
Kvinnosjukvård75%
Ortopedi83%
Urologi81%
Ögonsjukvård69%
Öron-näsa-halssjukvård65%
Allmän internmedicin95%
Barn- och ungdomsmedicin91%
Cancersjukvård100%
Endokrinologi97%
Hematologi100%
Hjärtsjukvård91%
Hudsjukvård99%
Lungsjukvård86%
Mag- och tarmsjukvård92%
Neurologi78%
Njurmedicin100%
Reumatisk sjukvård98%
Specialiserad smärtmottagning81%
Psykiatri - barn97%
Psykiatri - vuxna95%
Gynekologi37%
Handkirurgi51%
Hjärtsjukvård95%
Kirurgi62%
Kärlkirurgi38%
Ortopedi51%
Plastikkirurgi43%
Ryggkirurgi48%
Urologi33%
Ögon78%
Öron, näs och hals inklusive hjälpmedel57%
Operation/åtgärd totalt57%


Källa:
Liv

Under perioden januari till juli 2016 gjordes 318 operationer färre inom Landstinget i Värmland än året innan.

I höst intensifierar landstinget arbetet med att korta köerna.

– Det är en väldigt viktig kvalitetsparameter för oss, vi förstår vad det innebär med långa väntetider, säger Eva Stjernström.

Tar tid

I juli hade bara lite drygt hälften av de som väntade på operation eller åtgärd fått hjälp inom vårdgarantins tremånadersgräns. I januari var siffran 74 procent.

– Det är inte acceptabelt med 57 procent. Personalen känner av att så här ska det inte vara. 90 procent vore en rimlig siffra. Men att nå dit tar lite tid, säger Eva Stjernström.

Många faktorer

Nu ska produktions- och kapacitetsplanering gås igenom för att öka effektiviteten.

– Det är många faktorer som ska kartläggas. Vi har nytt hus och nya rutiner, tillgången på vårdplatser har också betydelse. I sommar har vi haft 15 procent färre platser jämfört med i fjol på grund av brist på sjuksköterskor, säger Eva Stjernström.

Inflödet av patienter är ungefär detsamma som förra året, ändå ökar köerna.

– Vi tappar i produktion generellt. Men det ser väldigt olika ut mellan klinikerna. Ögon som inte opererar i nya operationshuset har ökat produktionen med 7 ,4 procent jämfört med i fjol, säger Eva Stjernström.

I höst ska allting ses över – bytestider mellan operationer, personal och lokaler.

– Målet är att vara nere på 2 000-2 500 patienter i kö om ett år.


 

Köer till vården

Antal väntande till operation/åtgärd i Landstinget i Värmland juli 2016

Gynekologi255
Handkirurgi232
Hjärtsjukvård21
Kirurgi648
Kärlkirurgi43
Ortopedi784
Plastikkirurgi55
Ryggkirurgi33
Urologi558
Ögon1011
Öron, näs och hals inklusive hjälpmedel           1213
Totalt Liv4853

 Antal väntande till första besök inom specialiserade vården

Verksamhetjuli 2016
Allmän kirurgi738
Kvinnosjukvård486
Ortopedi277
Urologi217
Ögonsjukvård       1160


Ögonsjukvården står utanför operationscentrum och har ökat sin produktion med 7,4 procent jämfört med förra året.

Verksamhetschef Lennart Sjöbom : En förklaring kan vara att vi äger hela processen. Vi har gjort fler operationer och haft fler besök men vi klarar ändå inte uppdraget för trycket på oss är större så. Vi får in 1 000 remisser i månaden. Vi har 56 000 patientbesök per år.


 

Öron-näsa-hals487
Allmän internmedicin        82
Barn- och ungdomsmedicin           492

 


Barn- och ungdomsmedicin hade 340 personer i kö i januari 2016 i juli var siffran 492. Verksamhetschef Maria Lindström Bagge:

– Vi har en ökad inströmning av enklare fall som borde hanterats av primärvården. Vi har också ett ökat sökmönster där föräldrar oroar sig för enkla saker. Det är mycket information och kunskap som behöver ut. vi har inför ett system där sköterskor ringer upp innan vi bokar ett besök för att trygga att de som verkligen behöver hjälp får det.
 

Cancersjukvård43
Endokrinologi74
Hematologi24
Hjärtsjukvård81
Hudsjukvård822

 


Hudsjukvården hade 484 personer i kö i januari 2016 i juli var siffran 822. Verksamhetschef Lena Larsson:

– Det är flera orsaker. Första och främst har vi varit lite färre personal än önskvärt i sommar med flera föräldraledigheter och semestrar. I juni införde vi ett standardiserat vårdförlopp för misstänkt malignt melanom. Den som har en remiss eller egen vårdbegäran med stark misstanke om malignt melanom ska få en tid och eventuell åtgärd inom sju dagar. Det gör at det blir en viss undanträngningseffekt, de med snälla tumörer får vänta längre. Vi har inför ett system med snabba bedömningar och är nu fullt bemannade igen. Vi tror att vi kommer att komma tillbaka till att uppfylla vårdgarantin som vi gjort tidigare.
 

Lungsjukvård118
Mag- och tarmsjukvård14
Neurologi130
Njurmedicin21
Reumatisk sjukvård82
Specialiserad smärtmottagning       59
Psykiatri - barn147
Psykiatri - vuxna156
Totalt5 710

 

Källa: Liv

 


Andel som väntat mindre än 90 dagar exklusive patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan i juli 2016, Landstinget i Värmland

Besök Värmland83%
Allmän kirurgi87%
Kvinnosjukvård75%
Ortopedi83%
Urologi81%
Ögonsjukvård69%
Öron-näsa-halssjukvård65%
Allmän internmedicin95%
Barn- och ungdomsmedicin91%
Cancersjukvård100%
Endokrinologi97%
Hematologi100%
Hjärtsjukvård91%
Hudsjukvård99%
Lungsjukvård86%
Mag- och tarmsjukvård92%
Neurologi78%
Njurmedicin100%
Reumatisk sjukvård98%
Specialiserad smärtmottagning81%
Psykiatri - barn97%
Psykiatri - vuxna95%
Gynekologi37%
Handkirurgi51%
Hjärtsjukvård95%
Kirurgi62%
Kärlkirurgi38%
Ortopedi51%
Plastikkirurgi43%
Ryggkirurgi48%
Urologi33%
Ögon78%
Öron, näs och hals inklusive hjälpmedel57%
Operation/åtgärd totalt57%


Källa:
Liv

Vårdgaranti 2015

Den totala kostnaden för vårdgarantin inom hela Landstinget i Värmland är för 2015 20,2 miljoner kronor. 581 personer fick vård genom vårdgarantin.

Källa: Liv

 

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.