2016-09-09 08:56

2016-09-09 08:56

54 barn och unga åkte på sommarkollo

KARLSTAD

Totalt fick 54 barn och ungdomar åka på sommarkollo på Sållaren i år. Det visar kommunens redovisning av årets sommarverksamhet.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens familjeavdelning har i flera år arrangerat sommarkolla på ön Sållaren för barn och unga som av olika anledningar haft kontakt med socialtjänsten. Det i samarbete med olika organisationer och i år var samarbetspartnern Lions, vilka bidrog med 70 000 kronor.

Tack vare bidraget kunde kommunen ge fler barn och unga möjlighet att åka på sommarkollot och pengarna möjliggjorde också en extra satsning på ett tonårsläger under en av veckorna.

Totalt avsatte förvaltningen 210 000 kronor för sommarkolloverksamheten.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens familjeavdelning har i flera år arrangerat sommarkolla på ön Sållaren för barn och unga som av olika anledningar haft kontakt med socialtjänsten. Det i samarbete med olika organisationer och i år var samarbetspartnern Lions, vilka bidrog med 70 000 kronor.

Tack vare bidraget kunde kommunen ge fler barn och unga möjlighet att åka på sommarkollot och pengarna möjliggjorde också en extra satsning på ett tonårsläger under en av veckorna.

Totalt avsatte förvaltningen 210 000 kronor för sommarkolloverksamheten.