2016-09-08 17:28

2016-09-08 17:28

Skola måste utreda elevs stödbehov

KARLSTAD

Karlstads kommun måste inom en månad vidta åtgärder så att en elevs rätt till särskilt stöd tillgodoses.

Det anser Skolinspektionen efter att ha fattat beslut efter en anmälan man fick i april.

Den handlar om att föräldrarna till eleven anser att eleven inte fått tillräckligt med stöd, efter att ha haft svårigheter i undervisningen under flera terminer, vilket resulterade i underkända betyg och frånvaro.

Skolinspektionen bedömer att skolans personal har haft kännedom om elevens svårigheter och att man vidtagit stödåtgärder, men att rektorn vid signaler om att eleven behöver särskilt stöd inte nog fort sett till att en utredning gjorts.

Det anser Skolinspektionen efter att ha fattat beslut efter en anmälan man fick i april.

Den handlar om att föräldrarna till eleven anser att eleven inte fått tillräckligt med stöd, efter att ha haft svårigheter i undervisningen under flera terminer, vilket resulterade i underkända betyg och frånvaro.

Skolinspektionen bedömer att skolans personal har haft kännedom om elevens svårigheter och att man vidtagit stödåtgärder, men att rektorn vid signaler om att eleven behöver särskilt stöd inte nog fort sett till att en utredning gjorts.