2016-09-08 17:27

2016-09-08 17:27

Skanska får inte veta priser

GÖTEBORG/KARLSTAD

Kammarrätten i Göteborg går på samma linje som Karlstads kommun och avslår Skanska asfalt och betongs begäran att få ut handlingar som rör upphandlingen av beläggningsarbeten i kommunen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen nekade Skanska att få ut alla fakturor från kommunen till NCC roads som vann upphandlingen så att man kunde se prissättningen.

Skanska överklagade till Kammarrätten som i en dom konstaterar att priser är känsliga och är ett viktigt konkurrensmedel i upphandlingar. Ett offentliggörande av dem i en viss upphandling kan göra det svårt att använda samma prisöverväganden i en annan upphandling. Eventuellt skulle man kunna utläsa prissättningsstrategin som använts.

Teknik- och fastighetsförvaltningen nekade Skanska att få ut alla fakturor från kommunen till NCC roads som vann upphandlingen så att man kunde se prissättningen.

Skanska överklagade till Kammarrätten som i en dom konstaterar att priser är känsliga och är ett viktigt konkurrensmedel i upphandlingar. Ett offentliggörande av dem i en viss upphandling kan göra det svårt att använda samma prisöverväganden i en annan upphandling. Eventuellt skulle man kunna utläsa prissättningsstrategin som använts.