2016-09-07 16:53

2016-09-07 16:53

Paul C Adams gästar KAU

STUDIER: Ny gästprofessor

Paul C. Adams är årets gästprofessor i globala mediestudier vid Karlstads universitet.

Paul C Adams, professor i geografi vid University of Texas i Austin, USA, forskar om hur geografiska platser framställs i medierna, geografi och politik och platsens förhållande till kommunikationsteknologi. Han kommer under ett läsår vara knuten till den tvärvetenskapliga forskargruppen Geomedia vid Karlstads universitet (KAU).

Gästprofessuren med inriktning mot medier, kommunikation och globalisering genomförs med stöd från Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning.

Den 29 september klockan 15.15 håller Paul C Adams en öppen föreläsning på KAU om Europakartan och vår kluvenhet vad gäller migration, öppenhet och mänskliga rättigheter kontra europeisk identitet, gränser och integritet.

Paul C Adams, professor i geografi vid University of Texas i Austin, USA, forskar om hur geografiska platser framställs i medierna, geografi och politik och platsens förhållande till kommunikationsteknologi. Han kommer under ett läsår vara knuten till den tvärvetenskapliga forskargruppen Geomedia vid Karlstads universitet (KAU).

Gästprofessuren med inriktning mot medier, kommunikation och globalisering genomförs med stöd från Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning.

Den 29 september klockan 15.15 håller Paul C Adams en öppen föreläsning på KAU om Europakartan och vår kluvenhet vad gäller migration, öppenhet och mänskliga rättigheter kontra europeisk identitet, gränser och integritet.