2016-09-07 06:00

2016-09-07 06:00

"Jobbat väldigt mycket med frågorna"

KARLSTAD: Per-Inge Lidén (MP)

Samarbeten på olika nivåer mellan myndigheter, företag och organisationer.
Det tror miljöpartisten Per-Inge Lidén hjälpt till att förskona Karlstad från utsatta områden.

Dalarna har Tjärna Ängar, Örebro Vivalla samt Oxhagen/Varberga. Men något område i Värmland finns inte med bland dem som polisen bedömt som utsatta.

Per-Inge Lidén (MP) är ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun.

Varför tror du att Karlstad klarat sig?

– Jag tror det bottnar i att vi jobbat väldigt mycket med de här frågorna, och tillsatt extra resurser i stadsdelar där de här problemen kan finnas.

Han nämner sommaröppet på fritidsgårdar, satsningar på skola och bostadsbolag som rustar för att hålla områden i bra skick.

Och samarbeten mellan kommun, organisationer och föreningar.

– Ser man på till exempel Kronoparken har vi ett väldigt gott samarbete med föreningsliv, vi har fotbolls- och basketföreningar som är väldigt duktiga på att få in ungdomar med annan bakgrund i idrottsrörelsen. Vi har också samarbeten med studieförbunden som jag gärna lyfter fram.

Vad gör kommunen för att minska risken att sådana här utsatta områden uppstår?

– Det gäller att se till att inget område förslummas. Vi ska fortsätta bygga, rusta och hålla våra områden i bra skick, och fortsätta och utveckla våra samarbeten med föreningar och organisationer.

Dalarna har Tjärna Ängar, Örebro Vivalla samt Oxhagen/Varberga. Men något område i Värmland finns inte med bland dem som polisen bedömt som utsatta.

Per-Inge Lidén (MP) är ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun.

Varför tror du att Karlstad klarat sig?

– Jag tror det bottnar i att vi jobbat väldigt mycket med de här frågorna, och tillsatt extra resurser i stadsdelar där de här problemen kan finnas.

Han nämner sommaröppet på fritidsgårdar, satsningar på skola och bostadsbolag som rustar för att hålla områden i bra skick.

Och samarbeten mellan kommun, organisationer och föreningar.

– Ser man på till exempel Kronoparken har vi ett väldigt gott samarbete med föreningsliv, vi har fotbolls- och basketföreningar som är väldigt duktiga på att få in ungdomar med annan bakgrund i idrottsrörelsen. Vi har också samarbeten med studieförbunden som jag gärna lyfter fram.

Vad gör kommunen för att minska risken att sådana här utsatta områden uppstår?

– Det gäller att se till att inget område förslummas. Vi ska fortsätta bygga, rusta och hålla våra områden i bra skick, och fortsätta och utveckla våra samarbeten med föreningar och organisationer.