2016-09-07 13:44

2016-09-07 13:44

Höjd avgift för vigselförrättare får inget gehör

KARLSTAD: S kommer yrka bifall för motionen

Kommunledningen anser inte att kommunens vigselförrättare ska få en höjd ersättning.
– Det är oroväckande att de inte vill diskutera frågan, säger Christian Nolin (S).

I slutet av juni berättade NWT om den motion där Christian Nolin (S) och Lena Andersson (S) föreslår höjda arvoden till kommunens borgerliga vigselförrättare. För fem vigslar en lördag får de 200 kronor från länsstyrelsen, och ingen reseersättning.

Kommunledningen skriver i sitt tjänsteyttrande att de anser att kommunen bidrar fullgott med resurser och att det ”inte är en kommunal fråga att ge ersättning för ett uppdrag som regleras på statlig nivå”.

– Svaret är statistiskt och stämmer inte med verkligheten. Det är otacksamt mot de få som utför de flesta borgerliga vigslar i kommunen att inte ens vilja ta upp frågan på kommunstyrelsebordet och diskutera den, säger Christian Nolin.

I slutet av juni berättade NWT om den motion där Christian Nolin (S) och Lena Andersson (S) föreslår höjda arvoden till kommunens borgerliga vigselförrättare. För fem vigslar en lördag får de 200 kronor från länsstyrelsen, och ingen reseersättning.

Kommunledningen skriver i sitt tjänsteyttrande att de anser att kommunen bidrar fullgott med resurser och att det ”inte är en kommunal fråga att ge ersättning för ett uppdrag som regleras på statlig nivå”.

– Svaret är statistiskt och stämmer inte med verkligheten. Det är otacksamt mot de få som utför de flesta borgerliga vigslar i kommunen att inte ens vilja ta upp frågan på kommunstyrelsebordet och diskutera den, säger Christian Nolin.