2016-09-06 15:57

2016-09-06 15:57

Länsstyrelsen i myggprojekt

VÄRMLAND: Ska kartlägga långsiktiga metoder

Myggor är på sina håll ett rejält problem.
Nu ska länsstyrelsen samla och sprida kunskap om hur blodsugarna kan bekämpas på lång sikt.

De kallas översvämningsmygg och kan ställa till med stora bekymmer.

Och eftersom det finns en risk att de sprids till fler regioner än de redan drabbade vill regeringen att kunskapen kring hur myggorna kan bekämpas samlas.

Går myggen att bekämpa långsiktigt, och vilka metoder är i så fall bäst?

Regeringen vänder sig då till två län med kända myggfästen – Värmland och Gävleborg.

– Det har vi efterfrågat. Jag har flera gånger skrivit till regeringen och föreslagit det, säger landshövding Kenneth Johansson.

Verksamma metoder

Projektet har nyss påbörjats.

– Det handlar om att hitta metoder som är verksamma och hållbara i framtiden, säger Lars Furuholm, som kommer att jobba med uppdraget.

Det finns redan kända metoder som visat sig vara effektiva. Att återskapa gamla åkrar och ängar som tidigare har varit öppna, men som nu vuxit igen är en.

En annan är att förebygga översvämningar genom att hålla vattennivåer konstanta under sommarmånaderna. En tredje är att använda bekämpningsmedel.

– Utöver det ska jag försöka hitta andra metoder. Vad det kan vara vet jag inte än, säger Lars Furuholm.

Han kommer att börja med att träffa Forshaga kommun och Föreningen för myggbekämpning för att diskutera läget i Deje.

I mars nästa år ska en rapport vara klar.

De kallas översvämningsmygg och kan ställa till med stora bekymmer.

Och eftersom det finns en risk att de sprids till fler regioner än de redan drabbade vill regeringen att kunskapen kring hur myggorna kan bekämpas samlas.

Går myggen att bekämpa långsiktigt, och vilka metoder är i så fall bäst?

Regeringen vänder sig då till två län med kända myggfästen – Värmland och Gävleborg.

– Det har vi efterfrågat. Jag har flera gånger skrivit till regeringen och föreslagit det, säger landshövding Kenneth Johansson.

Verksamma metoder

Projektet har nyss påbörjats.

– Det handlar om att hitta metoder som är verksamma och hållbara i framtiden, säger Lars Furuholm, som kommer att jobba med uppdraget.

Det finns redan kända metoder som visat sig vara effektiva. Att återskapa gamla åkrar och ängar som tidigare har varit öppna, men som nu vuxit igen är en.

En annan är att förebygga översvämningar genom att hålla vattennivåer konstanta under sommarmånaderna. En tredje är att använda bekämpningsmedel.

– Utöver det ska jag försöka hitta andra metoder. Vad det kan vara vet jag inte än, säger Lars Furuholm.

Han kommer att börja med att träffa Forshaga kommun och Föreningen för myggbekämpning för att diskutera läget i Deje.

I mars nästa år ska en rapport vara klar.