2016-08-12 06:00

2016-08-12 08:19

Nya cykelrampen tar form

KARLSTAD: Enklare lösning för cyklisterna vid Borgmästarbron

Karlstads kommun lyssnar på medborgarnas förslag. Nu byggs en ramp och ny trappa för gång- och cykeltrafiken vid E18-bron på Borgmästarholmen. Byggnationen omfattar en 80 meter lång ramp som beräknas vara klar innan årsskiftet.
– Det kommer bli riktigt bra, säger Anna Andersson, produktionschef, Skanska.

De senaste två åren har Karlstads kommun satsat på att rusta upp cykelbanor i kommunen. Bland annat har cykelbanor på Våxnäs, Färjestad och Kronoparken fått ny beläggning eller blivit breddade.

Nästa stora projekt är den pågående byggnationen vid Borgmästarbron. Där ska en cirka åttio meter lång och fyra meter bred ramp och en ny trappa ersätta trappen ner från Borgmästarbron till Sandbäcksgatan.

– Den nya rampen ska både förenkla och göra gång- och cykeltrafiken säkrare, säger Håkan Eriksson, trafik- och gatuchef Karlstads kommun.

Medborgarförslag

Innan byggnationen påbörjades fanns en trappa ner från E18- bron till cykelbanan och i trappen fanns också ett cykelspår där cyklisterna kunde leda cykeln, vilket enligt flera cyklister har varit en komplicerad process. Redan för tio år sedan kom önskemål om en smartare lösning från en kommuninvånare.

– Under tiden som projekteringen pågått har det kommit ytterligare synpunkter på den befintliga rampen och trappen. Dessa synpunkter har bidragit till uppfattningen om att detta är något som medborgarna kommer att uppskatta, säger Håkan Eriksson.

Ett körfält

För att ge plats åt den nya byggnationen kommer Sandbäcksgatan i samband med rampens tillkomst att i norrgående riktning endast ha ett körfält på en sträcka av 480 meter från avfart/påfart E18.

Ett medfinansieringsavtal har tecknats mellan Karlstads kommun och Trafikverket. Trafikverket finansierar 25 procent och Karlstads kommun 75 procent av kostnaden som beräknas bli cirka 10 miljoner kronor.

Under byggnationen kommer fordonstrafik, gång- och cykeltrafik kunna passera området, men då trappen är riven är cykel- och gång trafiken omdirigerad, liksom fordonstrafiken på delar av Sansbäcksgatans där ena körfältet fungerar som provisorisk gång- och cykelbana.

– Hittills har det gått väldigt bra, det är ingen som har kommit hit och varit förbannad för att vi har stängt av cykelvägen eller liknande, säger Anna Andersson.

Den nya trappen kommer att ha belysning i räcket och grönytan bredvid rampen, mot vattnet, ska göras mer attraktiv genom bland annat plantering av växter.

– Det är ett fantastiskt roligt jobb, och ännu roligare för invånarna, säger Anna Andersson.

De senaste två åren har Karlstads kommun satsat på att rusta upp cykelbanor i kommunen. Bland annat har cykelbanor på Våxnäs, Färjestad och Kronoparken fått ny beläggning eller blivit breddade.

Nästa stora projekt är den pågående byggnationen vid Borgmästarbron. Där ska en cirka åttio meter lång och fyra meter bred ramp och en ny trappa ersätta trappen ner från Borgmästarbron till Sandbäcksgatan.

– Den nya rampen ska både förenkla och göra gång- och cykeltrafiken säkrare, säger Håkan Eriksson, trafik- och gatuchef Karlstads kommun.

Medborgarförslag

Innan byggnationen påbörjades fanns en trappa ner från E18- bron till cykelbanan och i trappen fanns också ett cykelspår där cyklisterna kunde leda cykeln, vilket enligt flera cyklister har varit en komplicerad process. Redan för tio år sedan kom önskemål om en smartare lösning från en kommuninvånare.

– Under tiden som projekteringen pågått har det kommit ytterligare synpunkter på den befintliga rampen och trappen. Dessa synpunkter har bidragit till uppfattningen om att detta är något som medborgarna kommer att uppskatta, säger Håkan Eriksson.

Ett körfält

För att ge plats åt den nya byggnationen kommer Sandbäcksgatan i samband med rampens tillkomst att i norrgående riktning endast ha ett körfält på en sträcka av 480 meter från avfart/påfart E18.

Ett medfinansieringsavtal har tecknats mellan Karlstads kommun och Trafikverket. Trafikverket finansierar 25 procent och Karlstads kommun 75 procent av kostnaden som beräknas bli cirka 10 miljoner kronor.

Under byggnationen kommer fordonstrafik, gång- och cykeltrafik kunna passera området, men då trappen är riven är cykel- och gång trafiken omdirigerad, liksom fordonstrafiken på delar av Sansbäcksgatans där ena körfältet fungerar som provisorisk gång- och cykelbana.

– Hittills har det gått väldigt bra, det är ingen som har kommit hit och varit förbannad för att vi har stängt av cykelvägen eller liknande, säger Anna Andersson.

Den nya trappen kommer att ha belysning i räcket och grönytan bredvid rampen, mot vattnet, ska göras mer attraktiv genom bland annat plantering av växter.

– Det är ett fantastiskt roligt jobb, och ännu roligare för invånarna, säger Anna Andersson.