2016-08-11 14:46

2016-08-11 14:46

Oro för att parkeringen inte räcker till

SKÅRE: Ombyggnaden av Skåre centrum

Skåre centrum ska byggas om och fräschas upp. Men boende undrar hur den redan ansträngda parkeringssituationen ska lösas.
– Det är illa genomtänkt, säger Karl-Arne Johansson.

Detaljplanen över nya Skåre centrum är ute för samråd fram till den 9 september. Bland annat föreslås ett nytt åttavåningshus och en utbyggnad av Icabutiken.

Karl-Arne Johansson är orolig för att det blir alldeles för få parkeringar efter ombyggnaden. Ett 20-tal parkeringsplatser längs Icas fasad försvinner om man bygger en cykelbana.

– De ska ta bort parkeringsplatser samtidigt som de ökar invånarantalet. 50 nya lägenheter betyder minst 25 bilar. Sen tillkommer besökare, säger han.

Trädplantering

Enligt förslaget skapas en personalparkering i anslutning till inlastningen söder om butiken.

– Det finns ingen plats där. Många av lastbilarna som ska till Ica blockerar gatan.

Karl-Arne Johansson säger att möjligheten att parkera med släp försvinner helt om träd planteras i mitten av den nuvarande parkeringen.

– Om du har mer än en bils längd finns inte någonstans överhuvudtaget att parkera. Färdtjänstbussarna har problem redan nu. Det är många som kommer med kärror och större arbetsbussar.

– Som jag ser det kommer det att sluta med att många tvingas sluta handla på Ica i Skåre.

Han hoppas att kommunen ser över parkeringssituationen igen.

– Det jag protesterar emot mest är att det är så illa genomtänkt.

Tidigt skede

Karolina Norlin är stadsbyggnadsplanerare i Karlstads kommun.

– Parkeringsfrågan är varken låst eller löst. Det är ingenting som vi har utrett klart. Vi är fortfarande inne i ett tidigt skede, säger hon.

Höghuset som ska byggas behöver 25-32 nya parkeringsplatser.

– Vi tittar på lösningar i anslutning till området där vi genom avtal kan hitta nya platser. Mellan Trysillvägen och Skårevägen finns ytor som vi funderar på. Där finns både kommunal och privat mark.

Det är inte säkert att det blir någon trädplantering tvärsöver Icaparkeringen.

– Det är bara ett förslag. Det är bra att vi får in sådana här synpunkter, säger Karolina Norlin.

Detaljplanen över nya Skåre centrum är ute för samråd fram till den 9 september. Bland annat föreslås ett nytt åttavåningshus och en utbyggnad av Icabutiken.

Karl-Arne Johansson är orolig för att det blir alldeles för få parkeringar efter ombyggnaden. Ett 20-tal parkeringsplatser längs Icas fasad försvinner om man bygger en cykelbana.

– De ska ta bort parkeringsplatser samtidigt som de ökar invånarantalet. 50 nya lägenheter betyder minst 25 bilar. Sen tillkommer besökare, säger han.

Trädplantering

Enligt förslaget skapas en personalparkering i anslutning till inlastningen söder om butiken.

– Det finns ingen plats där. Många av lastbilarna som ska till Ica blockerar gatan.

Karl-Arne Johansson säger att möjligheten att parkera med släp försvinner helt om träd planteras i mitten av den nuvarande parkeringen.

– Om du har mer än en bils längd finns inte någonstans överhuvudtaget att parkera. Färdtjänstbussarna har problem redan nu. Det är många som kommer med kärror och större arbetsbussar.

– Som jag ser det kommer det att sluta med att många tvingas sluta handla på Ica i Skåre.

Han hoppas att kommunen ser över parkeringssituationen igen.

– Det jag protesterar emot mest är att det är så illa genomtänkt.

Tidigt skede

Karolina Norlin är stadsbyggnadsplanerare i Karlstads kommun.

– Parkeringsfrågan är varken låst eller löst. Det är ingenting som vi har utrett klart. Vi är fortfarande inne i ett tidigt skede, säger hon.

Höghuset som ska byggas behöver 25-32 nya parkeringsplatser.

– Vi tittar på lösningar i anslutning till området där vi genom avtal kan hitta nya platser. Mellan Trysillvägen och Skårevägen finns ytor som vi funderar på. Där finns både kommunal och privat mark.

Det är inte säkert att det blir någon trädplantering tvärsöver Icaparkeringen.

– Det är bara ett förslag. Det är bra att vi får in sådana här synpunkter, säger Karolina Norlin.