2016-08-11 12:37

2016-08-11 12:37

Hur blir man så bra på att hjälpa folk till jobb?

VÄSE

Karin Andersson Consulting AB rankas just nu som bäst i Sverige på att hjälpa arbetslösa tillbaka till jobb bland omställningsföretagen på Trygghetsfondens hemsida.

– Jag försöker hålla en hög kvalitet och lägger ner mycket tid på var och en. Det handlar om att lära känna var och ens behov, men också om att ha en god kännedom om arbetsmarknaden, regionen och inte minst branschkännedom. Vi har arbetat mycket med metallbranschen, men även transport, handel och övrig industri. Det inger förtroende hos de arbetssökande, fack och företag.

Omställningsföretag som ditt utses av fack och företag när arbetstillfällen försvinner och ger sedan stöd till de som blir av med jobben under ett år. Hur stor andel av de ni arbetat med har fått jobb?

– Det senaste året, fram till sista juli i år, är det 96 procent.

Det är den statistiken som placerar Karin Andersson Consulting AB i topp på Trygghetsfondens egen ranking. Bäst i Värmland och Sverige, hur känns det?

– Det är väldigt hedrande. Men siffrorna är färskvara, så det gäller att jobba på. Men jag ligger på över 90 procent sedan flera år tillbaka.

Hur många jobbar ni med?

– Just nu är det 23 personer. Men det varierar, det kan vara 30-38. Det är i huvudsak östra Värmland, Karlstad och västra Närke.

– Jag försöker hålla en hög kvalitet och lägger ner mycket tid på var och en. Det handlar om att lära känna var och ens behov, men också om att ha en god kännedom om arbetsmarknaden, regionen och inte minst branschkännedom. Vi har arbetat mycket med metallbranschen, men även transport, handel och övrig industri. Det inger förtroende hos de arbetssökande, fack och företag.

Omställningsföretag som ditt utses av fack och företag när arbetstillfällen försvinner och ger sedan stöd till de som blir av med jobben under ett år. Hur stor andel av de ni arbetat med har fått jobb?

– Det senaste året, fram till sista juli i år, är det 96 procent.

Det är den statistiken som placerar Karin Andersson Consulting AB i topp på Trygghetsfondens egen ranking. Bäst i Värmland och Sverige, hur känns det?

– Det är väldigt hedrande. Men siffrorna är färskvara, så det gäller att jobba på. Men jag ligger på över 90 procent sedan flera år tillbaka.

Hur många jobbar ni med?

– Just nu är det 23 personer. Men det varierar, det kan vara 30-38. Det är i huvudsak östra Värmland, Karlstad och västra Närke.