2016-08-10 19:28

2016-08-10 19:28

Nya och säkrare parkeringsautomater

KARLSTAD: 78 maskiner byts med start september

I september börjar arbetet med att byta ut parkeringsautomaterna på gatumark i Karlstad mot nya, säkra och uppdaterade versioner. Snabbare transaktioner med kort är en av sakerna som uppdateringen för med sig.

De nya maskinerna kommer att behålla de nuvarande betalningsmedlen som mynt, kortbetalning och möjligheten att kunna betala genom olika appar.

Höjd säkerhet

– Det handlar om en uppgradering på kortläsare och att säkerheten får sig ett lyft. Själva burken, skalet som maskinen sitter i kommer inte att bytas då vi anser att det håller måttet. Samtidigt sparar vi in tiotusentals kronor på det sättet, säger Jan Rudsberg, servicetekniker på Karlstads kommun.

Har du stött på några klagomål angående det nuvarande parkeringssystemet i Karlstad?

– Ja det händer, men man får se till hur mycket maskinerna används per dag och hur lite de faktiskt krånglar. De är utsatta för alla väder, mycket användning och vandalisering. Det är framför allt att de är använda dag ut och dag in som bidrar till slitage. Överlag fungerar systemet väldigt bra och nu när vi byter maskiner kommer det att bli ännu bättre, säger han.

Arbetet har redan startat på de maskiner som Q-park har hand om och väntas bli klart inom någon vecka. Gemensam nämnare för alla parkeringsautomater är att kommunen står bakom.

– Det är samma huvudman till alla maskiner, det vill säga kommunen. Sen har Q-park hand om de maskiner som inte är på så kallad gatumark, säger Jan Rudsberg.

Fredrik Mikkelsen, affärsområdesansvarig väst på Q-park, om uppdateringarna på de maskinerna som finns på tomtmark:

– Det kommer nya myntsilar och uppgraderade kortläsare för att möta bankernas krav. När de gamla mynten upphör att gälla sker en till uppdatering.

Miljonkostnad

De nya maskinerna kommer att kosta 30 000 kronor per maskin inklusive arbete. En kostnad som landar på totalt 2 340 000 kronor. Om hela anläggningen med skalet som håller maskinen ska bytas stiger kostnaden till 55 000 inklusive arbete enligt Jan Rudsberg. Något som kommunen alltså inte valt att göra, då kvalitén fortfarande är god.

Första veckan i september väntas leveransen komma och arbetstiden per maskin beräknas till tre – fyra timmar, en ungefärlig arbetstid på 234 timmar för alla 78 maskiner.

Vad blir den största skillnaden jämfört med de nuvarande maskinerna?

– De kommer bli snabbare och få stabilare kommunikation med bankerna när man betalar med kort. I och med bytet kommer kortsäkerheten att höjas och blir i princip den högsta möjliga som går att tillgå, säger Jan Rudsberg.

De nya maskinerna kommer att behålla de nuvarande betalningsmedlen som mynt, kortbetalning och möjligheten att kunna betala genom olika appar.

Höjd säkerhet

– Det handlar om en uppgradering på kortläsare och att säkerheten får sig ett lyft. Själva burken, skalet som maskinen sitter i kommer inte att bytas då vi anser att det håller måttet. Samtidigt sparar vi in tiotusentals kronor på det sättet, säger Jan Rudsberg, servicetekniker på Karlstads kommun.

Har du stött på några klagomål angående det nuvarande parkeringssystemet i Karlstad?

– Ja det händer, men man får se till hur mycket maskinerna används per dag och hur lite de faktiskt krånglar. De är utsatta för alla väder, mycket användning och vandalisering. Det är framför allt att de är använda dag ut och dag in som bidrar till slitage. Överlag fungerar systemet väldigt bra och nu när vi byter maskiner kommer det att bli ännu bättre, säger han.

Arbetet har redan startat på de maskiner som Q-park har hand om och väntas bli klart inom någon vecka. Gemensam nämnare för alla parkeringsautomater är att kommunen står bakom.

– Det är samma huvudman till alla maskiner, det vill säga kommunen. Sen har Q-park hand om de maskiner som inte är på så kallad gatumark, säger Jan Rudsberg.

Fredrik Mikkelsen, affärsområdesansvarig väst på Q-park, om uppdateringarna på de maskinerna som finns på tomtmark:

– Det kommer nya myntsilar och uppgraderade kortläsare för att möta bankernas krav. När de gamla mynten upphör att gälla sker en till uppdatering.

Miljonkostnad

De nya maskinerna kommer att kosta 30 000 kronor per maskin inklusive arbete. En kostnad som landar på totalt 2 340 000 kronor. Om hela anläggningen med skalet som håller maskinen ska bytas stiger kostnaden till 55 000 inklusive arbete enligt Jan Rudsberg. Något som kommunen alltså inte valt att göra, då kvalitén fortfarande är god.

Första veckan i september väntas leveransen komma och arbetstiden per maskin beräknas till tre – fyra timmar, en ungefärlig arbetstid på 234 timmar för alla 78 maskiner.

Vad blir den största skillnaden jämfört med de nuvarande maskinerna?

– De kommer bli snabbare och få stabilare kommunikation med bankerna när man betalar med kort. I och med bytet kommer kortsäkerheten att höjas och blir i princip den högsta möjliga som går att tillgå, säger Jan Rudsberg.

  • Robert Nilsson