2016-08-02 21:12

2016-08-02 21:12

Wermlandskajen väntar på att förvandlas till park

KARLSTAD: "För att bevara hamnkänslan är det tänkt att två mindre kranar bevaras, medan den stora plockas ner"

Karlstad vill allt mer bli Vänerstaden och knyta samman centrum med vattnet. En plats som ska förvandlas är Wermlandskajen som ska gå från hamn till ett område med bland annat en stor park och ett kafé.
– Men vi väntar lite med ombyggnaden eftersom det nu byggs bostäder både på Varvet och Kanoten.

Det säger Margareta Nilsson, projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen. Förra sommaren var det stor publiksuccé när ostindiefararen Götheborg lade till vid Wermlandskajen och drog 13 000 besökare under fyra dagar.

Och i vintras var området serviceplats under Svenska rallyt. Det visar på potentialen för det cirka 200x220 meter stora området i Yttre hamn som är tänkt att bli först ut i omvandlingen från hamn till en mer stadslik del av Karlstad.

2012 skrev NWT om Karlstads kommuns planer på detta. Då var målsättningen att inom tre till fem år skapa ett parkområde intill Hamnkaptensbostaden liksom ett kafé och även bygga en arrangemangsyta på kajen samt båtplatser.

Men i dag, fyra år senare, har inte mycket hänt. Vänerhamn har kvar både sin bulk- och containerverksamhet och kommunen har inte längre någon specifik tidsplan för Wermlandskajen.

”Skulle inte fungera”

– Vi väntar lite med ombyggnaden eftersom det nu byggs bostäder både på Varvet och Kanoten. Det skulle inte fungera att samtidigt även bygga om Wermlandskajen. Dessutom har Vänerhamn fortfarande behov att använda området för sin verksamhet, säger Margareta Nilsson.

– Och vi ser nu kajen mer som ett framtida stadsutvecklingsområde som vi ännu inte har satt något datum för när det ska byggas om. För att bevara hamnkänslan är det tänkt att två mindre kranar bevaras, medan den stora plockas ner, fortsätter hon.

Inte heller Vänerhamn har bestämt när man ska lämna Wermlandskajen.

– Nej, det har vi inte och vi har inte heller sett några konkreta planer från kommunen. Vi har ett långtidsarrende som jag tror förnyas vart tionde år, men vi har andra ytor, bland annat gamla oljehamnen, dit vi skulle kunna flytta delar av verksamheten.

– Vi får se vilka beslut kommunen fattar. De är ju även vår största ägare, säger Vänerhamns vd Göran Lidström.

Maritimt centrum

Förutom en park- och arrangemangsdel finns det fler idéer vad området skulle kunna innehålla. En tanke som presenterades för några år sedan av bland andra Värmlands sjöfartsgille var att skapa ett maritimt centrum och visa upp gamla båtar och motorer. Ett annat förslag har varit att bygga ett kulturhus.

– En annan idé som vi har sagt nej till var Lecab fastigheters planer på bostäder, en marina och butiker. En bostadsdel tänker vi oss mer längre österut vid verksamheten vid Vänerhamns kontor den dag även den ytan blir tillgänglig, säger Margareta Nilsson.

För att det överhuvudtaget ska kunna bli en publik del av staden krävs det förutom en flytt av hamnverksamheten även att ytorna blir mer tillgängliga. Därför måste det byggas en gång- och cykelviadukt under Hammaröleden.

– Om hela Vänerhamn skulle flyttas skulle det innebära att enorma ytor blev tillgängliga för andra verksamheter. Man studerar nu vad en större hamn i stället för tre mindre skulle betyda för Vänerhamn.

– Det skulle kunna leda till en flytt bort från dagens läge i Yttre hamn, säger Peter Thörn, infrastrukturstrateg på Karlstads kommun.

”Fint utvecklingsläge”

Så här säger Kommunalrådet Peter Kullgren (KD) om området:

– Det är ett fint utvecklingsläge för framför allt bostäder. Men vi får se hur snabbt det kan exploateras.

Det säger Margareta Nilsson, projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen. Förra sommaren var det stor publiksuccé när ostindiefararen Götheborg lade till vid Wermlandskajen och drog 13 000 besökare under fyra dagar.

Och i vintras var området serviceplats under Svenska rallyt. Det visar på potentialen för det cirka 200x220 meter stora området i Yttre hamn som är tänkt att bli först ut i omvandlingen från hamn till en mer stadslik del av Karlstad.

2012 skrev NWT om Karlstads kommuns planer på detta. Då var målsättningen att inom tre till fem år skapa ett parkområde intill Hamnkaptensbostaden liksom ett kafé och även bygga en arrangemangsyta på kajen samt båtplatser.

Men i dag, fyra år senare, har inte mycket hänt. Vänerhamn har kvar både sin bulk- och containerverksamhet och kommunen har inte längre någon specifik tidsplan för Wermlandskajen.

”Skulle inte fungera”

– Vi väntar lite med ombyggnaden eftersom det nu byggs bostäder både på Varvet och Kanoten. Det skulle inte fungera att samtidigt även bygga om Wermlandskajen. Dessutom har Vänerhamn fortfarande behov att använda området för sin verksamhet, säger Margareta Nilsson.

– Och vi ser nu kajen mer som ett framtida stadsutvecklingsområde som vi ännu inte har satt något datum för när det ska byggas om. För att bevara hamnkänslan är det tänkt att två mindre kranar bevaras, medan den stora plockas ner, fortsätter hon.

Inte heller Vänerhamn har bestämt när man ska lämna Wermlandskajen.

– Nej, det har vi inte och vi har inte heller sett några konkreta planer från kommunen. Vi har ett långtidsarrende som jag tror förnyas vart tionde år, men vi har andra ytor, bland annat gamla oljehamnen, dit vi skulle kunna flytta delar av verksamheten.

– Vi får se vilka beslut kommunen fattar. De är ju även vår största ägare, säger Vänerhamns vd Göran Lidström.

Maritimt centrum

Förutom en park- och arrangemangsdel finns det fler idéer vad området skulle kunna innehålla. En tanke som presenterades för några år sedan av bland andra Värmlands sjöfartsgille var att skapa ett maritimt centrum och visa upp gamla båtar och motorer. Ett annat förslag har varit att bygga ett kulturhus.

– En annan idé som vi har sagt nej till var Lecab fastigheters planer på bostäder, en marina och butiker. En bostadsdel tänker vi oss mer längre österut vid verksamheten vid Vänerhamns kontor den dag även den ytan blir tillgänglig, säger Margareta Nilsson.

För att det överhuvudtaget ska kunna bli en publik del av staden krävs det förutom en flytt av hamnverksamheten även att ytorna blir mer tillgängliga. Därför måste det byggas en gång- och cykelviadukt under Hammaröleden.

– Om hela Vänerhamn skulle flyttas skulle det innebära att enorma ytor blev tillgängliga för andra verksamheter. Man studerar nu vad en större hamn i stället för tre mindre skulle betyda för Vänerhamn.

– Det skulle kunna leda till en flytt bort från dagens läge i Yttre hamn, säger Peter Thörn, infrastrukturstrateg på Karlstads kommun.

”Fint utvecklingsläge”

Så här säger Kommunalrådet Peter Kullgren (KD) om området:

– Det är ett fint utvecklingsläge för framför allt bostäder. Men vi får se hur snabbt det kan exploateras.